Правила купівлі

ПРАВИЛА БРОНЮВАННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

1. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧЕННЯ

Заявка – документ, який складає єдину форму замовлення готельних послуг, доступних на сайтах: www.bukovel.com та www.bukovel24.com

Сайти – www.bukovel.comwww.bukovel24.com

Оператор – Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРКТУР» 78593, с. Поляниця, Яремчанська міська рада, Івано-Франківська обл. Ліцензія на туристичну діяльність, серія АЕ № 272883 від 06 листопада 2014р та / або інші туристичні оператори / туристичні агенти.

Покупець – особа, яка, маючи правомочності відповідно до норм чинного законодавства України, укладає договір та здійснює оплату за цим договором з метою отримання готельних послуг.

Гість (гості) – особа(и), яка(і) скористається(ються) або фактично скористалася(лися) готельними послугами.

Відвідувач – Покупець та/або Гість.

Готель – готель «Буковель», готель «Буковель VIP», що знаходяться за адресою: с. Поляниця, Яремчанська міська рада, Івано-Франківська область та готель «Едельвейс», що знаходиться за  адресою: вул. І. Петраша, 62, м. Яремче, Івано-Франківська область.

Готельна  послуга – дії (операції) Оператора з розміщення Покупця та Гостей шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання в готелі, а також інша діяльність, пов'язана з розміщенням та тимчасовим проживанням. 

Бронювання – попереднє замовлення Покупцем готельних послуг у певному обсязі, з метою використання цих послуг в обумовлені  терміни. 

2. ПОРЯДОК БРОНЮВАННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

Бронювання готельних послуг здійснюється Покупцем на сайтах www.bukovel.comwww.bukovel24.com  або через подання Покупцем заявки на електронну пошту web@bukovel.com або за допомогою телефонного зв’язку за номером +38 (0342) 595546.

Бронювання на сайтах відбувається Покупцем самостійно шляхом вибору готелю, варіанту оплати, заповнення анкети з даними Покупця і подання заявки.

Реєстраційна форма. При заповненні реєстраційної форми на сайті Покупець зобов'язаний заповнити всі графи, які позначені знаком «*». Інформація, яку вносить  Покупець, що стосується його прізвища, імені, адреси, номера телефону, номера факсу та електронної пошти, повинна бути достовірною. У разі, якщо Оператор виявить на заповнених полях реєстраційної форми словесні позначення, які свідомо не відповідають правилам правопису прізвищ, імен, адреси й не дають можливості ідентифікувати Покупця, то таке замовлення буде анульоване без попередження.

За наслідки, що виникли в результаті записів неправильно поданих Покупцем в анкеті та заявці, повну відповідальність несе Покупець. Оператор не несе відповідальності за брак доступу до системи продажу з причин незалежних від Оператора, з точки зору безпеки та інших причин, незалежних від Оператора. Оператор має право призупинити доступ до сайтів  для ліквідації виниклих загроз або неправильних даних.

Бронювання за допомогою телефонного зв’язку чи подання заявки на електронну пошту здійснюється Покупцем шляхом надання менеджеру відділу бронювання Оператора інформації щодо вибору готелю, варіанту оплати та анкетних даних Покупця, після чого отримує на електронну пошту рахунок із зазначенням номера бронювання, вартості замовлених готельних послуг та іншої необхідної інформації щодо бронювання.

Покупець бронює готельні послуги відповідно до таких варіантів оплати:

«Бронювання із передоплатою» – бронювання з здійсненням 100% попередньої оплати вартості замовлених готельних послуг за весь період проживання.

Оплата готельних послуг здійснюється Покупцем шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок  Оператора за допомогою платіжної системи на сайті www.bukovel24.com або згідно банківського переказу коштів згідно виставленого Оператором рахунку у термін, зазначений у такому рахунку.

Бронювання вважається здійсненим після оплати Покупцем замовлених готельних послуг та зарахування коштів на поточний рахунок Оператора.

У разі несплати, неповної оплати та/або простроченої оплати коштів Покупцем в строк, зазначений в рахунку, замовлення стає недійсним і бронювання анульовується без попередження.

«Бронювання без передоплати» – бронювання готельних послуг без здійснення попередньої оплати. Покупець оплачує замовлені  готельні послуги при поселені на рецепції готелю.

Покупець зобов’язаний за 24 години до погодженої дати поселення на запит Оператора за допомогою телефонного зв’язку чи шляхом надсилання на електронну пошту підтвердити бронювання. У випадку відсутності підтвердження бронювання від Покупця, таке бронювання буде анульовано Оператором без попередження.

У випадку неприбуття Покупця для поселення у готель до 15:00 за місцевим часом, таке бронювання буде анульовано Оператором без попередження.

Покупець має право скасувати, змінити або модифікувати бронювання за 24 години до погодженої дати поселення.

Можливість здійснення «Бронювання без передоплати» не поширюється на період гірськолижного сезону ТК «Буковель», який визначається на офіційній Інтернет-сторінці за адресою  www.bukovel.com.

3. ПІДТВЕРДЖЕННЯ

Всі замовлені готельні послуги проходять підтвердження Оператором.

3.1. Підтвердженням «Бронювання із передоплатою» є:

- зміна статусу замовлення за посиланням «Мої замовлення» на «Оплачено» після отримання коштів Покупця на рахунок Оператора – у випадку бронювання на сайті;

- здійснення Покупцем оплати повної вартості замовлених готельних послуг згідно рахунку, отриманого від Оператора на електронну пошту, – у випадку бронювання за допомогою телефонного зв’язку чи  подання заявки на електронну пошту.

3.2. Підтвердженням «Бронювання без передоплати» є:

- зміна статусу замовлення за посиланням «Мої замовлення» на «Опрацьовано» та отримання від Оператора на електронну пошту повідомлення про бронювання – у випадку бронювання на сайті. Покупець зобов’язаний за 24 години до погодженої дати поселення на запит Оператора за допомогою телефонного зв’язку чи шляхом надсилання на електронну пошту підтвердити бронювання. У випадку відсутності підтвердження бронювання від Покупця, таке бронювання буде анульоване Оператором без попередження;

- отримання на електронну пошту рахунку із зазначенням номеру бронювання, вартості замовлених готельних послуг та іншої необхідної інформації щодо бронювання. Покупець зобов’язаний за 24 години до погодженої дати поселення на запит Оператора за допомогою телефонного зв’язку чи шляхом надсилання на електронну пошту підтвердити бронювання. У випадку відсутності підтвердження бронювання від Покупця, таке бронювання буде анульовано Оператором без попередження.

4. ОПЛАТА

Грошовою одиницею оплати є українська гривня (грн.)

Платіжні картки. Типи платіжних карт, які приймаються до оплати через мережу Інтернет: «VISA» (всіх типів, крім «Electron», «Domestic»), «VISA Electron», «Master card», крім «Cirrus» и «Maestro», «Privat Card».

Оплата готельних послуг замовлених на умовах «Бронювання без передоплати» здійснюється при поселені на рецепції готелю відповідно з єдиною розрахунковою годиною – 15:00 за місцевим часом.

У випадку здійснення оплати за готельні послуги за допомогою платіжних карт через термінал на рецепції готелю або через електронні системи, що передбачають передачу Покупцем даних (ім’я на карті, номер, термін дії, CVC код) Оператору або будь-якій третій особі для передачі Оператору, з будь-якою метою в тому числі але не виключно з метою блокування та/або списання коштів з такої платіжної карти, Покупець зобов’язується при поселенні підтвердити, що являється власником карти, з якої вказаним чином здійснюється оплата. 

У разі відсутності такого підтвердження з метою запобігання здійсненню шахрайських операцій, тобто операцій, які можуть бути здійснені з використанням платіжної карти без дозволу її власника (в т.ч. з використанням втраченої/викраденої/підробленої платіжної карти) та/або з використанням інформації про реквізити платіжної карти без згоди її власника (в т.ч. інформації, отриманої шахрайським шляхом) Оператор має право відмовити у поселенні.

5. УМОВИ НАДАННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ. УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

1. Оплата замовлених послуг підтверджує ознайомлення Покупця з Умовами бронювання, розміщеними на сайтах www.bukovel.comwww.bukovel24.com та/або виставленому Оператором рахунку та є укладенням Покупцем Договору з Оператором на замовлені й оплачені готельні послуги згідно з нижчеперечисленими умовами (надалі – «Договір»):

2. Оплата готельних послуг на умовах «Бронювання із передоплатою» здійснюється Покупцем шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Оператора за допомогою платіжної системи на сайті www.bukovel24.com або згідно банківського переказу коштів згідно виставленого Оператором рахунку у термін, зазначений у такому рахунку. Кошти, отримані Оператором від Покупця за простроченим рахунком, поверненню не підлягають, а враховуються в майбутні платежі, що здійснюються  згідно з додатково виставленим рахунком.

Своєчасна та повна оплата Покупцем готельних послуг є підтвердженням бронювання таких послуг та укладенням Договору

3. Оплата готельних послуг на умовах «Бронювання без передоплати» здійснюється Покупцем при поселені на рецепції готелю та є укладенням Договору.

4. Моментом оплати вважається день зарахування грошових коштів на поточний рахунок Оператора.

5. Сторони погоджуються, що у разі пізнього анулювання (менше, ніж за 20 днів до дня заїзду) готельних послуг, замовлених на умовах «Бронювання із передоплатою», неприбуття або переривання Покупцем проживання в готелі незалежно від причин попередня оплата в розмірі 100% вартості оплачених послуг за весь період проживання не підлягає поверненню та зараховується Оператором в якості штрафу за невиконання Покупцем умов цього договору. У такому випадку дане бронювання анульовується.

При цьому сторони домовились, що у випадку, якщо умови платіжної системи, за допомогою якої здійснюється відповідна транзакція, надають право Оператору на утримання штрафу з Покупця в розмірі вартості однієї ночі проживання, то в цьому випадку вартість однієї ночі проживання при стягненні штрафу дорівнює 100% загальної вартості проживання за весь період проживання такого Покупця.

6. У разі, якщо замовлення готельних  послуг на умовах «Бронювання із передоплатою» здійснюється менше, ніж за 20 днів до дня заїзду, анулювання замовлених  послуг Покупцем не допускається. Сторони погоджуються, що внаслідок неприбуття, попередня оплата в розмірі 100% вартості оплачених послуг за весь період проживання не підлягає поверненню та зараховується Оператором в якості штрафу за невиконання Покупцем умов цього договору. У такому випадку дане бронювання анульовується.

При цьому сторони домовились, що у випадку, якщо умови платіжної системи, за допомогою якої здійснюється відповідна транзакція, надають право Оператору на утримання штрафу з Покупця в розмірі вартості однієї ночі проживання, то в цьому випадку вартість однієї ночі проживання при стягненні штрафу дорівнює 100% загальної вартості проживання за весь період проживання такого Покупця. 

7. У разі своєчасного (більше, ніж за 20 днів до дня заїзду) анулювання готельних послуг, замовлених на умовах «Бронювання із передоплатою», за письмовим повідомленням Покупця про відмову від послуг, Оператор має право у межах сплаченої Покупцем суми коштів та за умови наявності номерного фонду, - перенести бронювання на інший період шляхом його переоформлення або анулювати поточне бронювання та зарахувати отримані від Покупця кошти в рахунок оплати його інших зобов'язань, пов’язаних із тимчасовим розміщенням у готелі. У випадку, якщо на момент переоформлення бронювання вартість готельних послуг протягом періоду, на який вони переносяться, перевищує суму сплачених Покупцем грошових коштів, Покупець зобов’язується здійснити доплату суми такої різниці на підставі додатково виставленого Оператором рахунку.

8. У разі переривання Покупцем перебування в готелі незалежно від здійсненого Покупцем варіанту оплати бронювання («Бронювання із передоплатою», «Бронювання без передоплати», оплата в розмірі 100% вартості замовлених послуг за весь період проживання не підлягає поверненню та зараховується Оператором в якості штрафу  за невиконання Покупцем умов цього договору. Сторони погоджуються, що внаслідок переривання Покупцем перебування в готелі, Оператор не виплачує жодних  компенсацій Покупцеві.

9. Оплата готельних послуг Покупцем свідчить про те, що Покупець погоджується з вищевказаними умовами.

6. ПОСЕЛЕННЯ. ДЕПОЗИТ (ЗАСТАВА)

Готель гарантує готовність заброньованого номера до поселення до 15:00 за місцевим часом.

Оформлення тимчасового проживання в готелі здійснюється на рецепції з заповненням анкети гостя та видачею пластикової ключ-карти.

Ключ-карта є пропуском Покупця у готель та ключем від номеру.

У разі придбання послуг з користування гірськолижними витягами ТК «Буковель» у період гірськолижного сезону, який визначається на офіційній Інтернет-сторінці за адресою – www.bukovel.com, ключ-карта одночасно є скіпасом (абонементом на користування гірськолижними витягами) на строк, що не перевищує період проживання у готелі.                                                                              

Під час поселення в готель Покупець за ключ-карту, що є одночасно скіпасом, залишає грошовий депозит (заставу). Розмір депозита (застави) становить 200,00 грн. (двісті гривень 00 коп.) – за 1 (одну) ключ-карту.

При поверненні ключ-карти та відсутності претензій зі сторони Оператора щодо її цілісності депозит (застава) повертається Покупцеві в повному обсязі на рецепції готелю в день виїзду. 

У разі знищення, пошкодження, втрати або неповернення незалежно від причин Покупцем вказаної ключ-карти у термін до 18.00 дня виїзду з готелю грошові кошти, залишені у якості депозиту (застави), не повертаються Покупцеві та зараховуються Оператором в оплату завданих збитків.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОПЕРАТОРА

Оператор несе відповідальність за якість послуг відповідно до чинного в Україні законодавства. Оператор не несе відповідальність за форс-мажорні обставини й тимчасові незручності, які виникли з вини третіх осіб, які викликані, наприклад, тимчасовою відсутністю електроенергії, а також  з незручностями, викликаними тимчасовими ремонтами, наприклад, ремонтом або консервацією обладнання.

У разі надзвичайних обставин, незалежних від кожної зі сторін, природних катастроф, страйків, військових дій чи інших надзвичайних ситуацій, які не дають можливості надати послуги відповідно до домовленості, Оператор не несе відповідальність за прийняті на себе зобов'язання. Претензії до умов надання послуг приймаються в письмовій формі за адресою 78593, с. Поляниця, Яремчанської міськради або www.bukovel.comwww.bukovel24.com, e-mail: web@bukovel.com, відділ бронювання тел. +38(0342) 595546

8. ОСОБИСТІ ДАНІ

Покупець та/або Гість надають Оператору згоду на здійснення без обмежень будь-яких дій щодо обробки їх персональних даних  з метою провадження Покупцем діяльності відповідно до законодавства України, виконання умов укладеного договору про надання готельних послуг,  реалізації та захисту прав сторін за укладеним договором про надання готельних послуг, виконання інших повноважень, функцій, обов’язків Оператора, що не суперечать законодавству України та умовам укладеного договору. 

У разі виникнення складнощів при бронюванні звертайтесь за телефоном 0342-595546, або web@bukovel.com, або дивіться Інструкцію з бронювання.

 

ПРАВИЛА ПРОЖИВАННЯ В ГОТЕЛІ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці правила встановлюють для відвідувачів готелю «Буковель», готелю «Буковель VIP», що знаходяться за адресою: с. Поляниця, Яремчанська міська рада, Івано-Франківська область та готелю «Едельвейс» що знаходиться за адресою: вул. І. Петраша, 62, м. Яремче, Івано-Франківська область (надалі – Готель) внутрішній розпорядок проживання в Готелі, правила користування майном Готелю, обсяг наданих послуг, відповідальність сторін.

1.2. Діяльність Готелю зокрема регулюється Правилами користування готелями й аналогічними засобами розміщення й надання готельних послуг від 16.03.2004 р. № 19, Законом України «Про туризм» і іншим законодавством України.

1.3. Номер (місце) в готелі надається відвідувачам за наявності паспорта чи документа, що його замінює, та заповненої анкети встановленої форми.

1.4. Поселення іноземних громадян й осіб без громадянства (далі – іноземці) у готелях проводиться на загальних підставах при пред'явленні національних чи закордонних паспортів Іноземців або документів, що засвідчують їх особу.

1.5. За наявності вільних місць та за бажанням відвідувача йому може надаватись номер на два і більше місць із повною оплатою вартості такого номера.

2. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ МАЙНОМ ГОТЕЛЮ

2.1. Готель надає відвідувачам для проживання омебльовані номери, оснащені побутовою технікою (телевізор, холодильник і ін.), сантехнікою та іншим устаткуванням.

2.2. Відвідувачі повинні дбайливо ставитися до майна Готелю, використовувати устаткування за призначенням, дотримуватись вимог пожежної безпеки. У випадку виявлення пошкодження майна, технічних несправностей, надзвичайних подій (залиття, загоряння, розбиття скла і т. ін.) необхідно негайно повідомити про це адміністратора.

3. ВНУТРІШНІЙ РОЗПОРЯДОК ПРОЖИВАННЯ В ГОТЕЛІ

3.1. За дотриманням внутрішнього розпорядку в Готелі стежить черговий Адміністратор. Він надає Відвідувачам роз'яснення щодо правил проживання, приймає скарги від них на дії персоналу й інших Відвідувачів, що порушують установлений порядок роботи.

3.2. Готель гарантує готовність заброньованого номера до поселення до 15:00 за київським часом. Виїзд з Готелю здійснюється за загальним правилом до 12.00 год. дня за київським часом. За необхідності продовження проживання в Готелі Відвідувач може звернутися до адміністратора не пізніше як за 2 години до розрахункової години. При продовженні проживання в Готелі Відвідувач оплачує 100% вартості проживання за продовжений період. Мінімальна оплата здійснюється за одну добу.

3.3. Відвідувачі під час реєстрації у Готелі одержують в адміністратора ключ-карту, що є пропуском Покупця у готель, а також у період гірськолижного сезону ТК «Буковель», який визначається на офіційній інтернет сторінці за адресою – www.bukovel.com, при умові придбання послуг з користування гірськолижними витягами ТК «Буковель» – скіпасом (абонементом на користування гірськолижними витягами) на строк, що не перевищує період проживання у готелі.

3.4. Ключ-карта є власністю готелю і підлягає поверненню при виїзді із готелю. У випадку її неповернення (в т. ч. втрати) її вартість відшкодовується відвідувачем.

3.5. Якщо у номері Відвідувача зберігаються особливо цінні речі (гроші, коштовності й та ін.), що мають компактні розміри й можуть бути легко винесені, Відвідувачі, для гарантії їхнього збереження, повинні зберігати їх у сейфах, які розміщені в номерах (у разі їх наявності) або у камері схову на стійці рецепції Готелю. При здачі на зберігання цінних речей в описі потрібно вказувати тільки їх зовнішні ознаки без якісних характеристик. За нездані на зберігання гроші та цінності адміністрація Готелю відповідальності не несе.

3.6. У всіх номерах та інших приміщеннях Готелю, на балконах, біля центрального входу забороняється куріння тютюнових виробів, електронних сигарет і кальянів. За куріння в приміщеннях Готелю накладається штраф в розмірі 2000 грн. При повторному випадку куріння в зазначених вище місцях адміністрація Готелю має право виселити відвідувача.

3.7. У всіх номерах (за винятком спеціально обладнаних котеджів, шале, вілл) та приміщеннях Готелю, біля будинків категорично забороняється розводити багаття та користуватися приладдям для приготування їжі на відкритому вогні.

3.8. З 22 год. вечора і до 8 години ранку в середині Готелю і на території необхідно зберігати тишу. У номерах у цей час забороняється включати на велику гучність аудіосистеми й телевізори.

3.9. На території готелю можна використовувати піротехнічні засоби лише у відведених для цього місцях, за погодження адміністрації і під наглядом охорони.

3.10. До відвідувачів Готелю можуть приходити гості з 8 до 22 години. На прихід гостей повинен дати згоду відвідувач, що проживає в номері. За будь-які дії гостя відповідає проживаючий у номері відвідувач. За необхідності адміністратор має право перевірити документи гостя. Адміністратор має право заборонити гостю прохід у Готель у випадках, передбачених п. 10.3 і 10.5 цих правил.

3.11. Якщо відвідувач бажає, щоб його не турбували, він може повісити на ручці дверей зовні табличку з написом «Не турбувати!», що входить в оснащення номера. На зворотній стороні таблички виконаний напис «Прошу прибрати!». Таку табличку відвідувач може повісити, якщо він вважає, що номер недостатньо прибраний.

3.12. Перебування тварин у готелі дозволено. Домашніми тваринами визначаються тільки собаки дрібних порід (до 4 кг) за наявності паспорта на тварину та відповідних щеплень. Готель залишає за собою право визначити, чи можливо проживання домашньої тварини в номері. Вартість перебування визначається згідно діючого прайсу на день бронювання. Збиток, нанесений Готелю тваринами, компенсується окремо від вартості проживання в повному обсязі, згідно виставленого рахунку. 

3.13. Відвідувачі повинні дотримуватися чистоти та правил пожежної безпеки.

3.14. Занесення і зберігання у номерах Готелю вогнепальної, холодної, пневматичної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, бойових припасів до зброї, вибухових матеріалів і речовин, а також речовин, матеріалів і предметів, що є небезпечними для життя і здоров'я громадян та збереження їх майна забороняється.

3.15. Відвідувачам також забороняється залишати у номерах Готелю сторонніх осіб на період своєї відсутності, а також передавати їм ключ від номера без попередження адміністрації готелю.

4. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

4.1. У номерах забороняється використовувати трійники й подовжувачі, потужні електроприлади, у тому числі нагрівальні, крім випадків, коли ці прилади входять у стандартне устаткування номера чи видані для користування персоналом Готелю.

4.2. Неприпустимо залишати без необхідності відкритими крани холодної або гарячої води. Забороняється залишати відкритими ці крани (змішувачі) після виходу з номера.

4.3. Споживання електроенергії для Готелю лімітовано. Нерозумне її використання може призвести до відключення електроенергії.

4.4. Для здійснення телефонних дзвінків  усередині Готелю бажано користуватися внутрішніми номерами з 4-х цифр (телефонний довідник є в кожному номері). Це дозволяє розвантажити лінію зв'язку.

5. ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ

5.1. Територія Готелю та приміщення загального користування оснащені системою відеоспостереження.

5.2. Відеоспостереження здійснюється з метою безпеки Відвідувачів, їхнього майна, майна Готелю. Своїм підписом у реєстраційній картці, Відвідувач приймає до уваги і не заперечує проти факту використання в приміщеннях Готелю (за винятком номерів і туалетних кабін) систем відеоспостереження.

6. ЗАЇЗД І ПАРКУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТУ

6.1. Стоянка автомобільного транспорту Відвідувачів здійснюється у спеціально відведених місцях (парковках) у відповідних зонах, що визначаються відповідно до місцезнаходження номеру. Ключ-карта від номера є також перепусткою для користування Відвідувачем місцями для паркування.

6.2. Місця для паркування власників автотранспорту, що проживають у конкретному номері, визначені адміністрацією Готелю та охороною туристичного комплексу. Відвідувачам забороняється паркування на інших паркувальних майданчиках на території Готелю. Місце паркування вказує Адміністратор при заселенні.

6.3. Стоянка транспортних засобів на території перед Готелем без дозволу адміністрації заборонена. За наявності такого дозволу дозволяється паркування в зазначеному місці. Таке паркування може бути обмежене часом.

6.4. Категорично забороняється залишати транспортні засоби на заїздах і виїздах, внутрішніх проїздах та в інших місцях, бо вони можуть створювати незручності для інших осіб.

6.5. На території готелю забороняється пересуватися на квадроциклах та снігоходах, а також на гужовому транспорті.

7. ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ГОТЕЛЕМ

7.1. Готель надає основні послуги, що входять у вартість готельних послуг (послуги з тимчасового розміщення), і додаткові, які надаються за окрему плату згідно прейскуранта. Без згоди відвідувача Готель не може надавати додаткові послуги, не обумовлені договором.

7.2. До основних послуг відноситься: готельні послуги (послуги з тимчасового розміщення), прибирання номерів, виклик швидкої допомоги, надання першої медичної допомоги.

7.3. Готель приймає відвідувачів для проживання цілодобово. У користування надається номер на визначену кількість місць. Якщо необхідно поселити в номер додаткову кількість відвідувачів і номер обладнаний для їхнього розміщення, то такі відвідувачі приймаються за окрему плату. Діти до 18 років можуть бути поселені в Готель тільки разом із дорослими (батьки чи родичі).

7.4. Поточне прибирання (прибирання пилу, винос сміття, миття склянок і чашок, прибирання санвузлів, прибирання постелі) проводяться щодня.

7.5. Щоразу після виїзду відвідувача проводиться генеральне прибирання.

7.6. Заміна рушників і постільної білизни здійснюється не рідше одного разу в чотири дні. За бажанням відвідувачів може бути здійснена позачергова зміна рушників.

7.7. До додаткових послуг відносяться: обслуговування номерів офіціантами та інші послуги згідно додаткового списку.

8. ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ В ГОТЕЛЬНИХ НОМЕРАХ

8.1. Самостійне приготування їжі у номері з використанням додаткового обладнання забороняється. Самостійне приготування їжі дозволено у номерах зі спеціально обладнаними кухнями. У випадку порушення цього правила Готель може стягнути штраф у розмірі 500 грн. При повторному випадку такого порушення адміністрація Готелю має право виселити відвідувача.

9. ПІЛЬГИ

9.1. У Готелі діють пільги, встановлені законодавством України. Правом першочергового поселення користаються ветерани ВВВ, Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної праці, особи, нагороджені орденом Слави трьох ступенів, особи, нагороджені чотирма і більше медалями «За відвагу», Герої України, депутати ВР України, батьки з дітьми до 1-го року.

9.2. У Готелі діють такі знижки в оплаті за проживання:

- діти до 6-ти років – проживають безкоштовно, якщо вони не займають окремого спального місця;

10. ПРИПИНЕННЯ ПРОЖИВАННЯ ВІДВІДУВАЧІВ В ГОТЕЛІ. ВІДМОВА В ПОСЕЛЕННІ

10.1. Відвідувачі припиняють проживання в Готелі після завершення терміну замовлених та оплачених готельних послуг.

10.2. Якщо відвідувач порушує ці правила проживання в готелі, що приводить чи може привести до матеріальних збитків чи створює незручності для проживання інших відвідувачів, Готель має право відмовити в поселенні чи розірвати договір на надання готельних послуг (здійснити виселення). Кошти сплачені відвідувачем за проживання у цьому випадку не повертаються.

10.3. Адміністратор має право відмовити в поселенні чи достроково припинити надання послуг проживання у випадках:

- у відвідувачів відсутні документи, документи недійсні чи прострочені, є підозри на те, що документи підроблені;

- відсутня оплата за номер у встановленому порядку й у необхідній сумі;

- у відвідувача неохайний, брудний зовнішній вигляд, він знаходиться в нетверезому стані, неадекватно, агресивно поводиться;

- відвідувач відмовляється дотримуватись внутрішніх правил проживання в Готелі (режим куріння, паркування і т.д.);

- відвідувач внесений у список небажаних відвідувачів (стоп-лист);

- в інших випадках, передбаченим законодавством України і здоровим глуздом.

10.4. Спірні ситуації вирішує адміністрація Готелю. Якщо ситуацію не видалось врегулювати на місці, тоді адміністрація звертається за допомогою до Служби безпеки, поліції, а також можливе звернення до суду.

10.5. У Готелі ведеться облік небажаних відвідувачів (стоп-лист). У нього включаються відвідувачі, що раніше проживали в Готелі й порушували дані Правила.;

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГОТЕЛЮ ТА ВІДВІДУВАЧІВ

11.1. При виявлені недоліків у наданій послузі чи невідповідності послуги заявленій, Відвідувач має право на:

- усунення недоліків безкоштовно й у визначений термін;

- відповідного зменшення ціни за надану послугу.

11.2. Готель повинен вжити заходів щодо усунення недоліків наданої послуги протягом 1-ї години з моменту пред’явлення Відвідувачем відповідної вимоги. У випадку неможливості негайного усунення відповідних недоліків у наданому відвідувачу номері Готель має право усунути такі недоліки шляхом надання Відвідувачу іншого номера в Готелі рівноцінної чи більш високої якості.

11.3. За неможливості усунути відповідні недоліки чи надати інший номер Готель зобов'язаний на вимогу Відвідувача забезпечити його розміщення в іншому готелі, розташованому в цій місцевості, що надає послуги рівноцінні або вищої якості. Додаткові затрати, що виникли у зв'язку з цим, покриваються Готелем.

11.4. Готель не несе відповідальності за недоліки в наданих послугах, якщо доведе, що вони виникли з вини Відвідувача (гостей Відвідувача) чи в результаті дії непереборної сили.

11.5. Готель відповідає за схоронність речей Відвідувача, що знаходяться в наданому для проживання номері, окрім грошей і інших цінностей (коштовності, цінні папери, електроніка й ін.).

11.6. Готель не несе відповідальність за цінності (коштовності, цінні папери, електроніка й інше), які не знаходяться у сейфах, наданих проживаючим Відвідувачам.

11.7. У випадку втрати чи ушкодження речей Відвідувач повинен негайно повідомити про це Готель.

11.8. Якщо до закінчення терміну проживання Відвідувач не висунув свої вимоги до Готелю, вважається, що його речі не були загублені чи ушкоджені.

11.9. У випадку виявлення забутих речей Готель зобов'язаний негайно повідомити про це власника речей, якщо він відомий. Забуті речі зберігаються в Готелі протягом 6 місяців, після чого передаються у відповідні органи публічної влади чи знищуються, про що складається акт установленої форми.

11.10. За схоронність поставлених на території перед Готелем транспортних засобів відповідають власники таких транспортних засобів.

11.11. При заподіянні Готелю збитків з вини чи недбалості Відвідувачів і (або) їхніх гостей, відвідувач зобов’язаний відшкодувати Готелю такі збитки, в тому числі витрати, пов'язані з простоєм номера під час проведення ремонтно-відновлювальних робіт, заміни меблів і т. ін. випадків.

 

ПРАВИЛА ПРИДБАННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ СКІПАСАМИ ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ «БУКОВЕЛЬ»

1. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Сайти – www.bukovel.com, www.bukovel24.com.

1.2. Скіпас – абонемент (матеріальний носій, виготовлений у формі пластикової картки) на користування гірськолижними витягами Туристичного комплексу «Буковель», що знаходиться за адресою: с. Поляниця, Надвірнянський район, Івано-Франківська область.

1.3. Покупець – особа, яка маючи правомочності відповідно до норм чинного законодавства України укладає договір про надання послуг з користування гірськолижними витягами ТК «Буковель», здійснює покупку скіпаса та оплату за цим договором.

1.4. Користувач скіпаса (користувачі) – особа(и), яка(і) має(ють) намір використати, використовує(ють) або фактично скористалася(лися) скіпасом на гірськолижні витяги Туристичного комплексу «Буковель».

2. ПОРЯДОК КУПІВЛІ – ПРОДАЖУ СКІПАСІВ

2.1. Купівля-продаж скіпасів здійснюється на сайтах  www.bukovel.com, www.bukovel24.com та/або у касах Туристичного комплексу «Буковель» за адресою: с. Поляниця, Надвірнянський район, Івано-Франківська область.

2.2. Купівля скіпасів на сайтах здійснюється Покупцем самостійно шляхом вибору типу (в залежності від тривалості катання), категорії
(звичайний, VIP-прохід через турнікет) та сезону активації відповідного скіпасу, заповнення анкети з персональними даними та фото Покупця та/або Користувачів, та вказання адреси доставки скіпасів. Підтвердженням здійснення замовлення (придбання) скіпасів є зміна статусу замовлення Покупця в електронному кабінеті за посиланням «Мої замовлення» на «Оплачено» та отримання на електронну пошту відповідного повідомлення.    
                                                                                                                                                              
2.3. Доставка скіпасів, замовлених на сайтах здійснюється кур’єрською службою «Нова пошта» за рахунок Покупця.   

2.4. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010, Покупець визнає і погоджується з наданням своїх персональних даних та персональних даних третіх осіб - Користувачів скіпасів, зазначених Покупцем в процесі оформлення замовлення на придбання скіпасів, а саме: прізвища, імені, контактного номера телефону, міста, адреси доставки та електронної пошти. Покупець гарантує і несе відповідальність за те, що дані, зазначені в замовленні, є добровільно наданими ним і третіми особами при оформленні скіпасів, і всі ці особи ознайомлені й згодні з даними Правилами придбання та користування скіпасами.     
                                            
2.5. За наслідки, що виникли в результаті неправильно поданих Покупцем в анкеті при здійсненні оформлення замовлення скіпасів даних, повну відповідальність несе Покупець. 

2.6. Тарифи на скіпаси публікуються на сайтах і у касах Туристичного комплексу «Буковель». Градація цін відбувається у відповідності до чотирьох ключових сезонів гірськолижного катання:

  • «Низький» до 17.12.; 18.03. - 28.03.;
  • «Високий» 18.12. - 01.01.; 07.01. - 17.03.;
  • «Святковий» 02.01. - 06.01..

2.7. Покупець здійснює 100% попередню оплату замовлених скіпасів шляхом безготівкового перерахування коштів з допомогою платіжної системи на сайтах або безпосередньо у касах Туристичного комплексу  «Буковель».

2.8. Грошовою одиницею оплати є національна валюта України - українська гривня (грн).

Типи платіжних карт, які приймаються до оплати через мережу Інтернет: «VISA» (всіх типів, крім «Electron», «Domestic»), «VISA Electron», «Master card», крім «Cirrus» и «Maestro», «Privat Card».

2.9. Оплата скіпасів підтверджує ознайомлення та згоду Покупця та Користувачів скіпасів з цими Правилами придбання та користування скіпасами, Правилами поведінки на гірськолижних трасах та Правилами користування послугами канатних доріг, розміщеними на сайтах www.bukovel.com, www.bukovel24.com, дотримання Покупцем та Користувачами скіпасів норм чинного законодавства України (у тому числі норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236), та є укладенням Покупцем Договору про надання послуг з користування гірськолижними витягами Туристичного комплексу «Буковель» на визначених у ньому умовах. 

2.10. Порядок повернення коштів, сплачених Покупцем за придбані скіпаси.
 
2.10.1. Кошти, сплачені Покупцем за активовані скіпаси не підлягають поверненню. 
 
Єдиним виключенням є повернення коштів за активований скіпас у зв’язку з отриманням Покупцем фізичної травми під час гірськолижного катання, ступінь тяжкості якої об’єктивно  унеможливлює продовження такого катання. При цьому, розмір відшкодування сплачених коштів у такому випадку визначається на власний розсуд адміністрації Туристичного комплексу «Буковель», проте в будь-якому разі не більше 50% (п’ятдесяти відсотків) від загальної вартості придбаного скіпасу.
 
Підтвердження щодо отримання відповідної фізичної травми та оцінка ступеню її тяжкості здійснюється відповідно до висновку лікаря медичного пункту Туристичного комплексу «Буковель» за адресою с. Поляниця, Надвірнянський район, Івано-Франківська область.
 
2.10.2. Кошти, сплачені за не активовані скіпаси, що були придбані в касах курорту, можуть бути частково повернуті в день їх придбання за умови, якщо не сплив термін їх дії. При цьому, скіпаси, що були придбані в касах Туристичного комплексу «Буковель» та мають термін дії (1-7 днів поспіль) вважаються використаними з моменту спливу терміну їх дії.
 
У такому випадку Покупець має право на відшкодування вартості повернутих скіпасів у вигляді компенсаційної виплати, розмір якої складає 70% (сімдесят відсотків) суми, сплаченої за відповідні скіпаси. При цьому сума коштів в розмірі 30% (тридцяти відсотків) вартості скіпасів поверненню не підлягає.
 
2.10.3. Кошти сплачені Покупцем за не активовані скіпаси, що були придбані онлайн (на сайтах www.bukovel.com, www.bukovel24.com) та/або у касах Туристичного комплексу «Буковель», можуть бути частково повернуті Покупцеві упродовж 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту підтвердження інформації про здійснене замовлення (оплати замовлення). Відшкодування здійснюється шляхом належного заповнення та відправлення на e-mail: client@bukovel.com Заяви, форма якої розміщена на сайті https://www.bukovel24.com/ 
 
У такому випадку Покупець має право на відшкодування вартості повернутих скіпасів у вигляді компенсаційної виплати, розмір якої складає 70% (сімдесят відсотків) суми, сплаченої за відповідні скіпаси. При цьому сума коштів в розмірі 30% (тридцяти відсотків) вартості скіпасів не підлягає поверненню.
 
2.11. Повернення коштів за скіпаси, що були придбані в касах Туристичного комплексу «Буковель» здійснюється з врахуванням умов, визначених цими Правилами, шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок Покупця відповідно до банківських платіжних реквізитів, зазначених ним у Заяві.
 
Повернення коштів за скіпаси, придбані на сайтах www.bukovel.com, www.bukovel24.com здійснюється з врахуванням умов, визначених цими Правилами, шляхом автоматичного перерахування коштів на платіжну картку, за допомогою якої було оплачено відповідне замовлення.
 
2.12. Порядок скасування замовлення щодо придбання скіпасів/клубних карт, а також заміни втрачених/пошкоджених носіїв.
 
2.12.1. Скасування (анулювання) онлайн замовлення щодо придбання скіпасів та клубних карт може бути здійснено за зверненням на гарячу лінію 0 800 500 818 або на e-mail: client@bukovel.com. Таке скасування здійснюється шляхом анулювання замовлення та оформлення нового замовлення (у разі потреби).  
 
У такому випадку Покупцеві відшкодовується вартість скасованого (анульованого) замовлення у вигляді компенсаційної виплати, розмір якої складає 70% (сімдесят відсотків) суми, сплаченої за відповідні скіпаси та клубні карти. При цьому сума коштів в розмірі 30% (тридцяти відсотків) вартості скіпасів не підлягає поверненню.
 
2.12.2 З метою заміни втрачених/пошкоджених носіїв скіпасів та клубних карт, Покупцю слід звернутися із відповідною Заявою до Інформаційного центру курорту. При такій заміні, Покупець сплачує вартість нового матеріального носія (KeyTix – 40 грн., KeyCard – 70 грн., PrimeCard – 200 грн.). 
 
Розгляд заяв на відновлення втрачених/пошкоджених носіїв скіпасів відбувається у строк від 3 до 14 робочих днів.
 

3. ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ СКІПАСАМИ

3.1. Скіпаси є власністю Покупців (Користувачів), що мають виключне право на їх використання. Суворо заборонено передавати скіпаси іншим особам. 

3.2. У Туристичному комплексі «Буковель» діє правило – «один скіпас в одні руки». На турнікетах діє система фотофіксації, при підозрі на передачу  скіпасу іншій особ, скіпас може бути заблокований.

3.3. При проході через турнікети діють п’ятихвилинні затримки, тому передача картки перед турнікетом іншим особам буде розцінюватись, як шахрайство та створення незручностей для інших Користувачів скіпасів. Адміністрація ТК «Буковель» залишає за собою право вживати заходи щодо запобігання подібним діям, в т.ч. блокувати скіпас порушника цих Правил.

3.4. Діти до 6 років проходять з батьками безкоштовно. Діти від 6 до 12 років (включно), пенсіонери, учасники війни, учасники АТО, особи з інвалідністю (за наявності підтверджуючого документа), мають право на отримання 30% (тридцять відсотків) знижок на скіпаси, які діють протягом поточного дня. Фотофіксація представників пільгових категорій є обов'язковою. Знижка не розповсюджується на клубні карти та акційні скіпаси. Пільги доступні лише громадянам України. 

3.5. Користування скіпасами здійснюється Покупцем (Користувачем скіпасу) виключно з дотриманням норм чинного законодавства України (у тому числі норм Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236), встановлених обмежувальних протиепідемічних заходів, враховуючи рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 в Івано-Франківській області станом на дату використання скіпаса.

3.6. У випадку запровадження та протягом періоду дії «зеленого», «жовтого», «помаранчевого» або «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 в регіоні (Івано-Франківській області) Адміністрація ТК «Буковель» має право обмежити право користування скіпасами особам (Покупцям/Користувачам скіпасів) у випадках передбачених чинним законодавством України (у тому числі, але не виключно, Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236). Відповідальність за неможливість користування скіпасом у таких випадках покладається на Покупця/Користувача скіпаса.

3.7. Розгляд заяви на відновлення втрачених скіпасів відбувається на протязі 14 робочих днів. Реєстрація заяви здійснюється в інфоцентрі курорту.

3.8. Правила користування картою-ключ від номерів готелів «Bukovel Hotel», «Bukovel VIP Residence», «Едельвейс», для катання на схилах.
3.8.1.    Гості що вже мають скіпаси, можуть перенести їх на карту-ключ, але не більше одного разу за весь період проживання (кількість днів для перенесення - за вибором гостя);
3.8.2.    Перенесення скіпасів на карту-ключ відбувається виключно на касі рецепції готелю «Bukovel Hotel»;
3.8.3.    Перенесення скіпасів на карту-ключ можливе лише за особистої присутності власника скіпасу;
3.8.4.    Гості можуть поповнювати карту-ключ скіпасами необмежену кількість разів, за умови придбання у касі;
3.8.5.    Після перенесення скіпасів на карту-ключ, скіпаси не можуть бути перенесені назад на носій гостя (по причині того, що скіпас фактично анулюється і відбувається випуск нового скіпасу «Дні підряд»);
3.8.6.    Карта-ключ не може бути використана для поповнень в онлайн магазині. У випадку поповнення карти-ключа від номера через інтернет магазин, послуга безкоштовного VIP-проходу не може бути надана;
3.8.7.    Гості що користуються картою-ключ для отримання послуг за акцією лояльності (право VIP-проходу, безкоштовне нічне катання), повинні пройти процедуру верифікації (внесення анкетних данних та фото фіксація) під час придбання скіпасів, або перенесення існуючих скіпасів на карту-ключ;
3.8.8.    Відновлення втраченої карти-ключа відбувається шляхом звернення на рецепцію готелю;
3.8.9.    Відновлення втрачених скіпасів на карті-ключі, відбувається шляхом звернення в касу, в якій відбувалось поповнення, за умови наявності фіскального чеку.

4.ТЕРМІН ДІЇ СКІПАСІВ

4.1. Акційні скіпаси, придбані за умовою «дні підряд», активуються під час першого проходу через турнікет гірськолижного витягу Туристичного комплексу «Буковель» і припиняють свою дію незалежно від фактичного використання, після вичерпання строку дії або закінчення гірськолижного сезону катання, визначеного на офіційній інтернет сторінці за адресою: www.bukovel.com., в залежності від того, яка подія наступить раніше.

4.2. Термін, протягом якого можуть бути використані дні катання у відповідності до акційних скіпасів, становить 2 (два) гірськолижних зимові сезони з моменту придбання скіпасів Покупцем, за виключенням  періодів, віднесених до «Святкового сезону» (з 02.01 по 06.01). 
 
При цьому використання днів катання відповідно до акційного скіпасу у інший (вищий) гірськолижний сезон, аніж той, на який розповсюджується його дія, здійснюється Покупцем за умови сплати різниці вартості користування гірськолижними витягами згідно з тарифами на скіпаси, визначеними на такий сезон на сайтах та у касах Туристичного комплексу «Буковель».

Зверніть увагу!

Ви можете поповнити Bukovel Card відразу декількома тарифами одночасно. У разі поповнення Bukovel Card одночасно декількома опціями вони записуються на карту в тій послідовності, в якій проводилося їх поповнення.

Відповідно пропускна система активує та починає списувати використані дні тієї опції, яка була записана на картку першою.

До уваги Покупців! З метою запобігання шахрайству, наполегливо закликаємо здійснювати придбання скіпасів виключно на офіційних сайтах www.bukovel.com, www.bukovel24.com та в касах Туристичного комплексу «Буковель».

У випадку купівлі скіпасів на будь-яких інших ресурсах адміністрація ТК «Буковель» не несе жодної відповідальності за наслідки.

Замовлення модеруються операторами. Якщо на думку операторів відсутні або не вірні контактні дані клієнта або фото профілю, то замовлення помічається як проблемне.

Клієнта буде повідомлено електронним листом, а також дзвінком, про необхідність уточнення даних.

Якщо клієнт не змінить дані протягом 7 днів, у власному кабінеті www.bukovel24.com, то замовлення буде відмінено, а клієнту повернуто кошти.

Вимоги до анкет: 
Клієнт повинен додати актуальний номер телефону та Email.

Для громадян України:
Ім'я та прізвище повинні бути написані кирилицею, як у будь-якому з ваших документів.

Для громадян інших держав:
Ім'я та прізвище повинні бути написані латиницею, як у закордонному паспорті.

Вимоги до фото профілю:

  • Чітке, кольорове зображення на рівномірно освітленому білому або світлому фоні.
  • Лице має бути видно повністю;
  • Зображення обличчя повинно займати приблизно 60-80% знімка;
  • На фотографії не повинно бути овалів, рамок і куточків;
  • На фотографії клієнт повинен бути зображений без сонцезахисних окулярів, головного убору, за винятком випадків, коли це необхідно за релігійними переконаннями.

ПРАВИЛА ПРОКАТУ ГІРСЬКОЛИЖНОГО СПОРЯДЖЕННЯ

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ З НАДАННЯ ПОСЛУГ ПРОКАТУ

Умови та деталі страхування

ПРОПОЗИЦІЯ (оферта) №013-2021 щодо укладання електронного комплексного договору страхування відпочиваючих на території ТК «Буковель» - «ПОДОРОЖУЙ В БУКОВЕЛЬ» - Ознайомитись