REGULI DE COMORTAMENT PE TRASEELE DE SKI MONTAN

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Regulile de comportament pe traseele montane a CT ”Bucovel”, mai departe  - Reguli, determină exigențele referitor la conduita persoanelor ( schiori montani) pe trasele de ski montan cu scopul creării de condiții de securitate de aflare pe traseul de ski montan, reducerea nivelului de traumatism, deasemenea prevenirea și evitarea  accidentelor.

1.2. În prezentele Reguli termenii vor avea următoarea semnificație: traseu de ski montan – construcție tehninică, ce reprezintă un sector cu profil determinat, corespunde cerințelor pentru schiere  în masă, și asigură posibilitatea schierii sigure pe schiuri și snowboard –uri; schior montan – persoană care se deplasează  pe traseul de ski montan cu ajutorul echipamentului de schi montan ( schiuri de munte, snowboard); schior montan începător – persoana care nu are deprinderile deplasării cu ajutorul echipamenului de ski montan.

1.3. Subiectul prezentelor Reguli se referă la toate persoanele care se află pe traseele montane a CT ”Bucovel”.

1.4. Fiecare persoană este obligată să respecte  prezentele Reguli , deasemenea  instrucțiunile și indicațiile, ce pot fi acordate, în particular dar nu excepțional, prin instalarea de standuri de informație, semne de indicație, semnalizare de către personalul  CT ” Bucovel”.

1.5. Dacă din cauza nerespectării prezentelor Reguli au fost aduse prejudicii CT ”Bucovel”sau altor persoane, toate aceste prejudicii vor fi despăgubite la prima cerință, conform legislației în vigoare;

1.6. În caz de nerespectare de către skiorul montan sau alte persoane a prezentelor Reguli,  administrația CT ”Bucovel” în persoana angajaților împuterniciți are dreptul de a interzice sau a limita aflarea pe traseul de ski a persoanei indicate, în particular, prin blocarea abonamentului ( temporară sau permanentă). Prețul abonamentului blocat în acest caz nu se rambursează.

1.7. CT ”Bucovel” nu compensează nici un prejudiciu și nu este  responsabilă atunci când nerespectarea de către skiori montani sau alte persoane a prezentelor Reguli a avut în consecință traumatizarea skiorului montan sau altelor persoane sau a cauzat accidentare.

1.8. Toate persoanele ( skiorii montani), care au ieșit pe traseul CT ”Bucovel” sunt de acord cu prezentele Reguli și SUNT OBLIGAȚI să le respecte.


2. CLASIFICAREA TRASEURILIOR DE SKI MONTAN A CT ”BUKOVEL”

2.1. În dependență de complexitatea traseului de ski montan a CT ”Bucovel” sunt clasificate conform următoarelor categorii:

  • ALBASTRĂ – nivel scăzut de complexitate;
  • ROȘIE -  nivel mediu de complexitate;
  • NEAGRĂ - nivel ridicat de complexitate;

2.2. Skiorul montan nu are dreptul de ieșire pe traseul, nivelul căruia nu corespunde pregătiri fizice și tehnice a skiorului montan;

2.3. Administrația CT ”Bucovel” recomandă skiorilor montani – începători  anterior ieșirii pe traseu să frecventeze un curs de studiere în materie la școala  de ski montan și snowboard.


3. ORDINEA IEȘIRII ȘI AFLĂRII PE TRASEUL DE SKI MONTAN

3.1. Înainte de ieșirea  pe traseul montan pe  schiuri (snowboard)  sau înainte de deplasare după oprirea pe traseul montan este necesar să observați în sus și jos pe pantă și să vă convingeți că demararea nu va impiedica deplasarea altelor persoane și nu va crea situații de pericol pentru sine și cei din apropiere.

3.2. În timpul mișcării pe traseul de ski montan schiorul este OBLIGAT:

3.2.1. Să controleze deplasarea proprie pe traseu, alegând viteza sigură, stilul de mișcare, intervalul, distanța și traectoria deplasării, ce corespund pregătirii sale fizice și tehnice, particularităților de relief  ( sectoarele traseului  închise și deschise  vizual), starea acoperemântului de zăpadă, condiții meteorologice, și numărul de alte persoane pe traseu;

3.2.2. La depășire să asigure destul loc pentru persoana depășită pentru oricare delpasări intenționate și neintenționate a ultimei, să avertizeze, la necesitate, despre depășire prin semnal sonor;

3.2.3. Să respecte cerințele semnelor speciale pe traseuri, standuri de informații, semnalele personalului CT ”Bucovel”, de asemenea indicațiile lucrătorilor serviciilor de salvare, prevăzute pentru îndeplinirea prezentelor Reguli;

3.2.4. În locurile prevăzute pentru antrenarea începătorilor, să reducă viteza, să fie maximal atent și prudent;

3.3. Pe parcursul aflării pe traseul de ski montan schiorului este INTERZIS:

3.3.1. Utilizarea echipamentului avariat;

3.3.2. Ieșirea și aflarea pe traseu fără casca de protecție;

3.3.3. Ieșirea și aflarea pe traseul de ski montan de asemenea și folosirea cablurilor de tracțiune și telefericul în stare de ebrietate alcoolică, narcotică sau toxică;

3.3.4. Intersectarea traseurilor cablurilor de tracțiune în timpul mișcării;

3.3.5. Ieșirea pe traseu sau sectoarele traseurilior  pe parcursul petrecerii competițiilor sportive;

3.3.6. Ieșirea pe traseu sau sectoarele traseurilior  pe parcursul  lucrărilor de bătătorire a zăpadei;

3.3.7. Oprirea în mijlocul traseului, în caz de necesitate este permisă oprirea la marginea traseului;

3.3.8. Oprirea în sectoarele înguste a traseurilor sau  în segmentele traseurilor care observă insuficient, la curbe și după coline;

3.3.9. Demararea după oprire atunci când alte persoane efectuează depășirea;

3.3.10. Deplasarea cu viteză necontrolată;

3.3.11. Retezarea intenționată sau apropierea la o distanță periculoasă de alt schior montan, care se deplasează pe traseul montan

3.3.12. Utilizarea traseurilor închise de seviciile corespunzătoare din diferite cauze, și sunt instalate semnale de avertizare, parapete de protecție și altele;

3.4. Traversarea traseurilor montane închise este autorizată numai personalului serviciilor de salvare și altor servicii pe parcursul îndeplinirii sarcinelor funcționale.

3.5. În caz de cădere schiorul este obligat să se ridice cât mai repede și să continue deplasarea sau să se mute spre marginea traseului.

3.6. În caz de ciocnire cu alte persoane sau obiecte, deasemenea în caz de accidente, persoanele care au fost participanți sau martori a acestor evenimente sunt OBLIGAȚI:

3.6.1. Să instaleze semnal de avertizare la distanța 4 – 5 metri în amont de persoana accidentată ( bețele de schi  sau schiurile infipte în zăpadă încrucișat, bastonul cu scurta deasupra, snowboardul infipt în zăpadă) sau să însărcineze o persoană observatoare, care va da semnale de avertizare altor persoane care coboară în aval;

3.6.2. La necesitate ( dacă posedă deprinderile corespunzătoare ) să acorde primul ajutor;

3.6.3. Ia măsuri pentru informarea referitor la accident a efecivului serviciului de salvare la numărul INDICAT ÎN ABONAMENTUL DUMNEAVOASTRĂ!

3.6.4. Să nu părăsescă locul accidentului până la sosirea personalului serviciului de salvare, să acorde   ultimilor infirmații despre sine.

3.7. În caz de ciocnire culpabilă se consideră persoana care se afla pe pantă mai sus în amont și avea o posibilitate mai mare de observare și control a situației.

3.8. Urcarea și coborârea pe pantă fără teleferic sau cablu de tracțiune este admisă numai pe marginea traseului, fără a impiedica schiorilor, care se deplasează pe traseu.

3.9. Persoanele care se află în imediata apropiere de traseurile montane și nu se deplasează pe schiuri sau snowboarduri sunt obligați să respecte următoarele reguli de securitate:

3.9.1. să nu iese pe tertoriul traseurilor montane, destinat pentru deplasare pe schiuri/snowboard, inclusiv la ieșirea din picaj ( pull-out);

3.9.2 să iese și să coboare de pe traseurile montane exclusiv pe marginea traseurilor montane, să nu creeze pericol pentru schiori și deteriorând traseul;

3.10. Este interzisă schierea pe traseurile montane pe sănii și alte mijloace la îndemână, cu excepția terenurilor special amenajate.

3.11. Este interzis trafucul de orice mijloace te transport ( ratrac, snowmobil, cuadrocicletă și altele) pe traseul montan deschis pentru schiere. În cazuri excepționale, de exemplu în caz de lucrări de salvare sau de evacuare a accidentatului de pe traseu, traficul mijloacelor de transport este admis cu cea mai mare prudență. În aceste cazuri toți schiori care se află pe traseu, vor fi preîntâmpinați de lucrătorii serviciului de salvare referitor la deplasarea mijlocului tehnic mecanic.

3.12. Este interzisă deplasarea pe mijloacele de transport cu tracțiune animală și promenarea animalelor pe traseurile montane.

3.13. Sunt interzise sevicii de vânzare și chirie  imediat pe traseurile montane.

3.14. Toate persoanele care se află pe traseul montan, in apropiere de traseu, deasemenea pe teleferic, sunt obligați să respecte cu strictețe exigențele semnelor, instalate pe traseu, și să se conducă de sistemul stabilit de marcare.

3.15. După sfârșitul  funcționării telefericelor și pasajelor cu cablu de tracțiune, persoanele care nu îndeplinesc sarcini de deservire a traseurilor montane sunt obligați să părăsească cât mai curând traseurile montane.

3.16. După închiderea traseului serviciul de salvare controlează traseul referitor la absența persoanelor străine și notifică conducătorul lucrărilor de pregătire a traseului.


4. ALTE DISPOZIȚII

4.1. Administrația CT ”Bukovel” aduce la evidență: înainte de ieșirea pe traseul montan, fiecare persoană ( schiorul) este OBLIGATĂ să ia cunoșință de prezentele Reguli, deoarece nerespectarea de către schiori și alte persoane a prezentelor Reguli poate cauza traumatizare sau accident, deasemenea și aplicarea sancțiunilor de influență administrativă.

Atenție pentru schiori și snowboarderi!

Vă atragem atenția asupra faptului că este interzisă coborârea pe pârtii "pe linie dreaptă" la viteză mare, cu absența schițelor sau a curbelor de schi sau snowboarding! Pentru nerespectarea regulilor de securitate pe pârtii vor fi blocate abonamentele!

Vă mulțumim pentru atenție! Vă dorim o odihnă plăcută!

Administrația CT ”Bukovel”