PARK EKSTREMALNY

Podwieszane linie z przeszkodami, tarzanki linowe, schody, mosty i huśtawki, zamocowane nad ziemią.

Park ekstremalny (albo park linowy) – to system platform drewnianych, powiązanych wzajemnie atrakcji: podwieszane linie z przeszkodami, tarzanki linowe, schody, mosty i huśtawki, zamocowane na wysokości 1,5-6 metrów nad ziemią.

Zdołanie takiej trasy z przeszkodami wymaga pomysłowości oraz umiejętności poruszania się na wysokości, podbijania wzniesień i spadków, podobno ja robią to alpiniści i wspinacze.

Przede wszystkim należy określić dla siebie poziom skomplikowania trasy. Podstawą ustalenia poziomu skomplikowania przeszkód i wysokości atrakcji w parku wspinaczkowym jest posiadane doświadczenie, poziom umiejętności sportowych, liczy się również kategoria wiekowa uczestników.