Bezpieczne przesyłanie danych dotyczących płatności

Polityka bezpieczeństwa w zakresie przekazywania danych karty płatniczej

W przypadku płatności kartą bankową przetwarzanie transakcji płatniczej (w tym wprowadzanie numeru karty) odbywa się na bezpiecznej stronie systemu przetwarzania danych. Oznacza to, że Twoje poufne dane (dane karty, dane rejestracyjne itp.) nie docierają do nas, ich przetwarzanie jest w pełni chronione. Osoby trzecie nie mogą uzyskać danych osobowych i bankowych klienta.

Podczas pracy z danymi karty stosowany jest standard ochrony informacji opracowany przez międzynarodowe systemy płatnicze Visa i MasterCard – Standard Bezpieczeństwa w Branży Kart Płatniczych (PCI DSS), który zapewnia bezpieczne przetwarzanie danych posiadaczy kart bankowych.  Stosowana technologia transmisji danych gwarantuje bezpieczeństwo transakcji kartami bankowymi poprzez używanie protokołu Secure Sockets Layer (SSL).