12
grudnia 2018
Wieczornice na Andrzeja

Andrzej – to chrześcijański święty, ale w tradycji ludowej zwyczaje i obrzędy tego dnia noszą charakter przedchrześcijański: wróżenie przyszłości, zaklęcia, rytualne gryzienie "kality".

Zgodnie z tradycją naszych przodków, dziewczęta i chłopcy zbierali się w jednym domu wieczorem w przeddzień święta. Żartowali, opowiadali ciekawe historie, grali w różne gry i wróżyli.

Zespół animatorów kompleksu turystycznego Bukowel przygotował wystawę teatralną "Wieczornice na Andrzeja" z tradycyjnymi konkursami, zabawami, wróżeniem, tańcami, zalotami oraz ukraińską dyskoteką.

Od 17:00 na targach Bukowel