REGULI DE UTILIZARE A SERVICIILOR TELEFERICELOR

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Regulile de folosire a telefericelor CT ” Bukovel”, mai departe – Reguli, determină exigențele principale referitor la comportamentul persoanelor pe parcursul îmbarcării pe teleferic, aflării pe teleferic, și debarcare a pasagerilor cu scop de creare de condiții de siguranță  în timpul utilizării telefericelor, reducerea nivelului de traumatizare și deasemenea evitarea și preîntâmpinarea accidentelor.

1.2. În prezentele Reguli termeni vor avea așa semnificație:

Teleferic – instalație pentru transport de pasageri cu fotolii suspendate pe un cablu întins între stațiile terminus și pilonii intermediari a cablului, constituită din construcții, noduri și dispozitive de securitate;

Zona de îmbarcare- locul unde pasagerii procedează îmbarcarea pe fotoliile telefericului;

schior montan – persoană care se deplasează  pe traseul de ski montan cu ajutorul echipamentului de schi montan ( schiuri de munte, snowboard);

1.3. Subiectul prezentelor Reguli se referă la toate persoanele care se află pe telefericul CT ” Bukovel”;

1.4. Fiecare persoană este obligată să respecte  prezentele Reguli , deasemenea  instrucțiunile și indicațiile, ce pot fi acordate, în particular dar nu excepțional, prin instalarea de standuri de informație, semne de indicație, semnalizare de către personalul  telefericului  CT ” Bucovel”.

1.5. Dacă din cauza nerespectării de către pasageri a prezentelor Reguli au fost aduse prejudicii CT ” Bucovel”sau altor persoane, toate aceste prejudicii vor fi despăgubite la prima cerință, conform legislației în vigoare;

1.6. În caz de nerespectare de către pasager  a prezentelor Reguli administrația CT ” Bucovel” are dreptul (pentru acest )pasager care a încălcat regulile de a interzice  beneficierea de serviciile telefericului, în particular, prin blocarea abonamentului ( temporară sau permanentă). Prețul abonamentului blocat în acest caz nu se rambursează.

1.7. CT ” Bucovel”  nu compensează nici un prejudiciu și nu este  responsabilă atunci când nerespectarea de către pasageri a prezentelor Reguli a avut în consecință traumatizarea pasagerilor  sau a cauzat accidentare

1.8. Pasagerii sunt obligați să respecte prezentele Reguli.


2. ORDINEA ÎMBARCĂRII PASAGERILOR PE TELEFERIC

2.1. Înainte de trecerea prin tunichetă și zona de de îmbarcare pasagerii se aliniază în coloane conform numărului de locuri în fotolii. Copiii vor ocupa locurile laterale a fotoliilor.

2.2. Cu scop de evitare a traumatismului pasagerii sun obligați să elibereze mâinile de curelele bastoanelor de schi și să țină ambele bastoane la mijloc într-o mână.

2.3. Îmbarcarea în fotoliul telefericului se petrece numai în locul indicat marcat cu tabla ” Locul îmbarcării”. și numai în prezența persoanei responsabile de serviciu pe stațiune

2.4. În zona îmbarcării pasagerul stă așa, ca scaunul fotoliului ce se apropie să fie tocmai la spatele lui și se va așeza numai atunci, când ea va atinge pasagerul


3. ORDINEA TRECERII PASAGERILOR PE TELEFERIC

3.1. După așezare în fotoliu și deasemenea imediat când fotoliul iese din zona de îmbarcare, pasagerul este obligat să închidă arcul de siguranță    ( bara de protecție) ,iar picioarele să fixeze pe scăriță.

3.2. În caz de cădere a obiectelor personale pasagerul este obligat să memorizeze numărul pilonului următor  pentru orientare și să anunțe personalul telefericului

4. ORDINEA DEBARCĂRII PASAGERILOR DIN TELEFERIC

4.1. La apropierea de staținea/terernul de debarcare pasagerul este obligad să deschidă acrcul de siguranță ( bara de protecție) a foroliului și să se pregătească de debarcare, în special, să se convingă că echipamentul său de schi, rucsacul, geanta de centură, hainele nu se agață de detaliile fotoliului și nu vor împedica debarcarea.

4.2. La debarcare pasagerii pietonii, care șed pe dreapta axei deplasării  ies rapid la dreapta, pe stânga – la stânga, după ce lasă să treacă fotoliul și rapid eliberează terenul de debarcare. Schiorii ridicându –se din fotoliu trec direct înainte. Aglomerarea pasagerilor pe terenul de debarcare este interzisă.


5. PASAGERILOR ESTE INTERZIS

5.1. Traversarea in fotoliu stând în picioare, culcat, cu spatele înainte.

5.2. Balanțarea fotoliului.

5.3. Fumatul în fotoliu și utlizarea focului deschis.

5.4. Transportul de substanțe explozive, inflamabile și toxice.

5.5. Ocolul  în jurul moletei de comandă sau libere

5.6. Trecerea la stațiuni sub cablul portant și de tracțiune, cu excepția cazurilor determinate special.

5.7. Șederea pe terenurile stațiunii în afara zonelor atribuite pentru îmbarcare și debarcare.

5.8. Îmbarcarea și debarcarea în afara zonelor prevăzute în proiect.

5.9. Traversarea în fotoliu cu  acrcul de siguranță ( bara de protecție) a foroliului    deschis.

5.10. Transportul de animale în fotoliile telefericului.

5.11. Transportul de bagaje de dimensiuni mari și bagaje cu greutatea mai mare de 15 kg pentru o persoană.

5.12. Orientatea schiurilor perpendicular sau unghi obtuz direcției mișcării telefericului

5.13. A sări din fotoliu pe linia de deplasare

5.14. Deteriorarea intenționată a utilajelor telefericului

5.15. Traversarea în stare de ebrietate sau sub acțiunea substanțelor narcotice.

5.16. Traversarea în îmbrăcăminte murdară.

5.17. Traversarea copiilor mai mici de 14 ani sau cuînălțimea mai mică de 125cm., fără însoțire de maturi.


6. CONDIȚII SPECIALE

6.1. Pasagerii care pe traseul montan se deplasează pe snowboard (snowboardiști), în afară de cele menționate mai sus sunt obligați să respecte următoarele reguli:

6.2. Înainte de trecerea prin turnichetă este necesar de descheie fixatorul piciorului   ” posterior”

6.3. La îmbarcare în fotoliul telefericului snowboardul trebuie orientat paralel direcției mișcării telefericului;

6.4. După îmbarcare în fotoliu și deasemenea în momentul ieșirii fotoliului din zona de îmbarcare este obligat să închidă arcul de siguranță (bara de închidere) a fotoliului, iar snowboardul să pună pe scăriță;

6.5. La debarcare din fotoliu snowboardul   trebuie orientat paralel liniei pantei, iar piciorul  ” posterior” liber  să plaseze pe snowboard  (pe cauciuc sau fixatorul posterior);

6.6. ESTE INTERZIS utilizarea telefericului cu ambele picioare fixate sau cu ținând snowboardul în brațe;


7. ALTE DISPOZIȚII

7.1. În caz de oprire de avarie pasagerii sunt obligați să aștepte reluarea mișcării sau să acționeze strict indicațiilor lucrătorilor telefericului, fără tentative de părăsire independentă  a fotoliului;

7.2. Administrația CT ” Bucovel ” vă recomandă insistent: anterior utilizării serviciului telefericului pasagerii sunt OBLIGAȚI să se familiarizeze cu prezentele Reguli, deoarece nerespectarea lor poate avea consecințe garve: traumatismul sau accidente, și dealtfel aplicarea de măsuri administrative de influență.