REGULI DE PREDARE A DEPRINDERILIOR DE SCHI

În perioada de iarnă la stațunea da schi montan ” Bukovel” este permisă pregătirea de schior pe schiuri de munte și snowboard numai instructorilor Bukovel Ski School și școlilor – partenere.

Iarna se permite instruirea celor apropiați!

Aveți posibilitatea de a învăța pe cei apropiați la pante special determinate.

Prezenta regulă va ridica nivelul de deservire și siguranța turișilor stațiunii cu diferite grade de pregătire în materie, prin separarea pe pante a debutanților și celor experimentați.

Predarea tehnicii de schiere pe schiuri montane și snowboarduri esre permisă:

 • Instructorilor școlii de schi montan și snowboarding ” Bukovel”
 • Instructorilor altor școli  de schi montan, ce sunt partenerii stațiunii și au obținut permis scris penrtu pregătire
 • Persoanelor care pregătesc pe cei apropiați ( copii, soție, soț, tata, mama, fratele sau sora) și au obținut perms pentru predare.

Pentru petrecerea predării veți obține  permis

Ordinea de  primire a permisului:

Pentru școlile de schi montan:

 • Este necesar de a trimite cerere ( vezi chestionarul mai jos) completând obligator următoarele:
 • Denumirea școlii de schi montan
 • Contactele școlii de schi montan
 • Data și ora petrecerii instruirii
 • Numărul de elevi
 • Numărul de instructori
 • Nivelul de pregătire a elevilor
 • Dorințe suplimentare (traseu de slalom – gigant, nivelul de complexitate a pantei și altele)

Pentru pregătirea celor apropiați:

1. În ziua pretrcerii instruirii D-stră împreună cu elevii veniți la secția școlii de schi montan ”Bukovel” Nr 7A (vizavi de parcare Nr 7) de la 9:00 până la 16:00, unde timp de 10 -  15 minute  va fi eliberat permisul pentru pregătire.

În secția școlii:

 • Vă veți familiariza cu reculile comportamentului sigur pe pante pe parcursul pregătirii;
 • Se va determina ora cea mai convenabilă începutului și sfârșitului lecțiilor
 • Se va determina cea mai favorabilă pantă și Nr traseului, conform nivelului de pregătire a elevilor;
 • se va distribui un plastron și permis tipărit pentru petrecerea predării.

Este necesar să aveți un act de identitae a persoanei ( pașaport, permis de conducere și altele).

2. Suplimentar persoanei care petrece pregătirea se distribuie un plastron al școlii de schi montan ”Bukovel” ( pe perioada de instruire), garanția pentru plastron constituie 200 hrn ( garanția se va reîntoarce după terminarea instruirii).

3. Primind permisul și plastronul puteți deja să începeți instrucțiunile

4. Pe parcursul petrecerii instrucțiunii este necesar să îmbrăcați plastronul și să aveți cu sine permisul

5. La sfârșitul instricțiunilor permisul și plastronul  se întorc în școala de schi montan, iar garanția se restituie.

Permisul pentru petrecerea pregătirii se eliberează în incinta școlii de schi montan ”Bukovel” Nr 7A (vizavi de parcare Nr 7).

În caz de constatare a încălcării ordinii de drept sau a petrecerii pregătirii pe pante nedeteminate vor fi luate măsuri ca:

 • Avertizare
 • Blocarea ski –pass – ului.