Правила користування прокатним гірськолижним спорядженням

ПРАВИЛА ПРОКАТУ ГІРСЬКОЛИЖНОГО СПОРЯДЖЕННЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧЕННЯ

1.1.Сайти – http://irent.bukovel.net, www.bukovel.comwww.bukovel24.com 

1.2.Гірськолижне спорядження – лижі, лижні черевики, лижні палиці, сноуборди, шоломи,  сноубордичні черевики та окуляри, що належать Наймодавцеві та надаються Наймачам у тимчасове  користування з метою проведення гірськолижного дозвілля на території Туристичного комплексу «Буковель», за адресою: с. Поляниця, Надвірнянський район, Івано-Франківська область.

1.3. Наймодавець:

Суб`єкт підприємницької діяльності – ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МАКАРІЙ Юлія Вячеславівна, РНОКПП:3700503860; дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про проведення реєстрації: 03.03.2020, № 21220000000003951, або

Суб`єкт підприємницької діяльності – ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ДАНИЛІВ Ярина Русланівна, РНОКПП: 3661804908, зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 14.05.2021, номер запису: 2001190000000043564, або

Суб`єкт підприємницької діяльності – ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КУРЧИНСЬКА Марія Василівна, РНОКПП: 2143620123, зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 20.02.2020, номер запису: 21160000000012091.

1.4. Наймач гірськолижного спорядження: – особа, яка має намір отримати у користування, отримала або фактично скористалася отриманим на певний строк гірськолижним спорядженням.

1.5. Місце надання послуг та користування гірськолижним спорядженням - територія Туристичного комплексу «Буковель», с. Поляниця, Надвірнянський район, Івано-Франківська область.

2. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ ГІРСЬКОЛИЖНОГО СПОРЯДЖЕННЯ

2.1. Отримання гірськолижного спорядження здійснюється Наймачами у пунктах прокату Туристичного комплексу «Буковель» за адресою: с. Поляниця, Надвірнянський район, Івано-Франківська область.

2.2. Наймодавець надає послуги прокату гірськолижного спорядження, дотримуючись норм чинного законодавства України (у тому числі Постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236), встановлених обмежувальних протиепідемічних заходів, враховуючи рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 в Івано-Франківській області.

2.3. У випадку запровадження та протягом періоду дії «зеленого», «жовтого», «помаранчевого» або «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 в регіоні (Івано-Франківській області) Наймач отримує гірськолижне спорядження у випадках, передбачених законодавством України, та на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 (зі змінами станом на дату отримання гірськолижного спорядження).

2.4. Вибір гірськолижного спорядження здійснюється Наймачем самостійно, шляхом заповнення анкети з особистими даними за допомогою спеціальних терміналів, встановлених у пунктах прокату, або на Сайті.

2.5. Наймач здійснює вибір типу категорії лижного спорядження в залежності від навиків гірськолижного катання (А,В,С,D1,D2) та вносить особисті дані: прізвище, ім’я, по батькові, номер мобільного телефону та параметри (стать ч/ж, дорослий/дитина, зріст, вага, розмір взуття, тощо).

2.6. За наслідки, що виникли в результаті подання Наймачем при здійсненні оформлення замовлення некоректної, неправдивої, помилкової, неповної чи будь-якої іншої інформації, яка не відповідає дійсності та/або будь-яким чином може вплинути на якість наданих послуг з прокату та в тому числі  якість користування гірськолижним спорядженням, повну відповідальність несе Наймач.

2.7. Замовлене гірськолижне спорядження передається Наймачу після заповнення анкети з особистими даними за допомогою спеціальних терміналів, здійснення оплати і внесення застави та укладення договору приєднання до Договору публічної оферти з надання послуг з прокату гірськолижного спорядження.

2.8. Наймач зобов’язаний забезпечити збереження гірськолижного спорядження з моменту його отримання і до моменту його повернення Наймодавцю. Наймач зобов’язується не залишати гірськолижне спорядження без нагляду та несе матеріальну відповідальність за втрату гірськолижного спорядження в повному обсязі його вартості.

2.9. Наймач зобов'язаний акуратно та обережно використовувати гірськолижне спорядження та експлуатувати його виключно за призначенням.

2.10. Кількість днів користування гірськолижним спорядженням розраховується повними календарними днями.

2.11. Після закінчення строку прокату Наймач повинен повернути взяте на прокат гірськолижне спорядження у справному стані (з урахуванням зносу за період перебування у нього предмета прокату)

2.12. Гірськолижне спорядження повинне бути повернуте Наймачем у пункт прокату Туристичного комплексу «Буковель» протягом поточного календарного дня, за який здійснено оплату, але не пізніше, ніж за 30 (тридцять) хвилин до закінчення роботи пункту прокату, у якому Наймач отримав у користування гірськолижне спорядження.

З графіком роботи пункту прокату Наймач повинен ознайомитися у пункті прокату Туристичного комплексу «Буковель» під час отримання у користування гірськолижного спорядження.

У випадку прострочення Наймачем повернення гірськолижного спорядження до вказаного часу, кожна наступна доба враховується повністю і оплачується Наймачем відповідно до тарифів, затверджених Наймодавцем.

2.13. У випадку придбання Наймачем послуг прокату гірськолижного спорядження на строк більше одного календарного дня, гірськолижне спорядження, що є предметом прокату повертається в останній день користування. В даному випадку Наймач самостійно зберігає гірськолижне обладнання протягом строку користування та несе всі витрати пов’язані з його зберіганням.

2.14. При поверненні Наймачем гірськолижного спорядження в пункті прокату у присутності останнього здійснюється перевірка справності предметів прокату, їх зовнішнього  вигляду,   наявності  чи відсутності пошкоджень.

2.15. У разі виявлення пошкоджень та/або несправностей гірськолижного спорядження, працівником пункту прокату складається акт про виявлені пошкодження предмету прокату у  двох примірниках - для Наймодавця та Наймача. Наймач зобов’язується відшкодувати Наймодавцю збитки, пов’язані з пошкодженням гірськолижного спорядження в повному обсязі.

3. ОПЛАТА

3.1. Вартість послуг прокату гірськолижного спорядження визначається виходячи із тарифів, затверджених Наймодавцем згідно із прейскурантом цін. Тарифи є доступними для загального ознайомлення та викладені на сайтах і у касах прокатних пунктів Туристичного комплексу «Буковель».

3.2. Наймач здійснює 100% попередню оплату замовлених послуг прокату гірськолижного спорядження за весь час користування відповідними предметами прокату відповідно до діючих тарифів  Наймодавця.

Оплата здійснюється Наймачем шляхом безготівкового перерахування коштів за допомогою платіжної системи на сайтах або безпосередньо у касах прокатних пунктах Туристичного комплексу  «Буковель» у безготівковій та або готівковій формі.

3.3. Грошовою одиницею оплати є національна валюта України - українська гривня (грн.)

3.4. Оплата послуг з прокату гірськолижного спорядження здійснена Наймачем підтверджує ознайомлення та погодження наймача з даними Правилами та укладення Договору публічної оферти з надання послуг прокату гірськолижного спорядження.

Оплата послуг з прокату гірськолижного спорядження Наймачем свідчить про те, що Наймач повністю погоджується з умовами, визначеними даними Правилами та несе відповідальність за їх порушення.

3.5. Кошти, сплачені наймачем за прокат гірськолижного спорядження, в зв’язку з його достроковим поверненням та/або невикористанням незалежно від причин поверненню не підлягають.

4.ЗАСТАВА (ДЕПОЗИТ)

4.1.У силу застави Наймодавець має право у разі невиконання Наймачем зобов’язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок внесених Наймачем в якості застави грошових коштів.

4.2. Предмет застави: грошові кошти Наймача.

4.3. Строком застави є строк фактичного користування гірськолижним спорядженням.

4.4. Заставою забезпечується зобов’язання Наймача перед Наймодавцем по договору з надання послуг прокату гірськолижного спорядження, а саме:

4.4.1.Зобовязання щодо оплати послуг користування гірськолижним спорядженням. У випадку прострочення повернення гірськолижного спорядження або продовження строку користування гірськолижним спорядженням за умови повідомлення Наймодавця і за його згодою, плата за користування гірськолижним спорядженням утримується із суми застави, але не більше, ніж за 1 (одну) добу. Наступний період користування гірськолижним спорядженням оплачується в загальному порядку, при цьому Наймач здійснює доплату застави з метою відновлення її в первісному розмірі.

4.4.2. Зобов’язання щодо повернення гірськолижного спорядження в стані, в якому воно було передано в користування з урахуванням нормального зносу. У випадку повернення Наймачем гірськолижного спорядження із пошкодженнями, або при втраті комплектуючих, додаткового спорядження, вартість відновлення стану гірськолижного спорядження, може утримуватись Наймодавцем із суми застави.

4.5. Застава вноситься у касах прокатних пунктів в грошовому вигляді у готівковій або безготівковій формі. Застава являє собою фіксовану грошову суму, розмір якої затверджений  Наймодавцем та залежить від категорії обраного гірськолижного спорядження. Безготівкова форма застави передбачає блокування визначеної грошової суми на банківській картці Наймача за його згодою на строк фактичного користування гірськолижним спорядженням (преавторизація). Після повернення гірськолижного спорядження та виконання всіх обов’язків з боку Наймача, Наймодавець здійснює розблокування грошових коштів на суму преавторизації у відповідності до правил, встановлених банком Наймодавця. Застава також може бути внесена в готівковій формі в касу Наймодавця.

4.6. Застава не повертається (або повертається частково) у наступних випадках:

- відмови Наймача компенсувати завдані внаслідок користування гірськолижним спорядженням збитки  (в т.ч. пошкодження гірськолижного спорядження, втрата);

- у випадку неповідомлення про втрату чи пошкодження гірськолижного спорядження.

5.УМОВИ_ОБРОБКИ_ПЕРСОНАЛЬНИХ_ДАНИХ                                                                                                                                                                                       

5.1. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010, наймач визнає і погоджується з наданням своїх персональних даних та персональних даних третіх осіб, зазначених наймачем в процесі оформлення замовлення на користування гірськолижним спорядженням. Наймач гарантує і несе відповідальність за те, що дані, зазначені в замовленні, є достовірними та добровільно наданими ним і третіми особами при оформлені замовлення на прокат гірськолижного спорядження, і всі ці особи ознайомлені й згодні з умовами Правил прокату гірськолижного спорядження.

5.2. Наймач шляхом вільного та жодним чином необмеженого волевиявлення, надає Наймодавцеві  згоду на обробку своїх персональних даних добровільно наданих Наймачем при оформленні замовлення послуг з прокату гірськолижного спорядження, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем (мета обробки: договірні відносини, що виникають між Наймодавцем і Наймачем в зв’язку з наданням послуг прокату гірськолижного спорядження). Обробка включає, але не обмежується: одержання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, знищення, знеособлення, передача, поширення (розповсюдження, реалізація, передача, у тому числі, передача розпорядникам персональних даних та третім особам, яких визначає Наймач самостійно на свій розсуд за умов забезпечення належного захисту персональних даних. Наймач погоджується з тим, що Наймодавець не зобов’язаний окремо персонально повідомляти Наймача про таку передачу), блокування а також будь-які інші дії, пов’язані з обробкою персональних даних відповідно до мети.

5.3. Наймач надає свою згоду на обробку наступних персональних даних: прізвище, ім’я, по батькові, рік, місяць, дата і місце народження, адреса, громадянство, контактна інформація (домашня(і) адреса(и), номери домашнього і мобільного телефонів, адреса електронної пошти та ін., фотографії; відомості, що містяться в документах, що посвідчують особу, в тому числі паспортні дані, податковий номер, фотокопії паспортів, водійських посвідчень, службових посвідчень, інших особистих документів, будь-які інші персональні дані та відомості, які добровільно надаються Наймачем при заповненні анкет, пов’язаних з отриманням послуг прокату гірськолижного спорядження, а також дані, які можуть знадобитися Наймодавцю у зв’язку із реалізацією мети обробки персональних даних.

5.4. З метою реалізації прав сторін, пов’язаних з наданням послуг прокату гірськолижного спорядження, Наймач надає Наймодавцю згоду на фото/відео-зйомку в приміщеннях пункту прокату на магнітний та/або електронний носій та згоду на використання Наймодавцем результатів записів/зйомок, у т.ч. як доказів у випадку порушень зобов’язань згідно з договором про надання послуг прокату гірськолижного спорядження.

5.5. Персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом. Наймодавець розкриває персональні та інші дані Наймача виключно з метою, що пов’язана з розглядом його звернень та/або у випадках, передбачених чинним законодавством.

5.6. Використання персональних даних з історичною, статистичною або науковою метою здійснюється виключно у знеособленому вигляді. Використання персональних даних Наймача у знеособленому вигляді не вимагає його додаткової згоди.

5.7. Наймодавець забезпечує безпеку даних Наймача від втрати, розголосу та несанкціонованого доступу третіх осіб із застосуванням технологій систем безпеки, впровадження режиму обмеженого доступу й контролю доступу до даних авторизованими співробітниками.

Наймач надає Наймодавцю згоду на обробку всіх його персональних даних без обмеження терміну зберігання та терміну обробки персональних даних.

5.8. Наймач також надає згоду на надсилання інформації, повідомлень на надані ним адреси електронної пошти, номери телефонів, тощо.


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Наймач за власний рахунок і в повному обсязі несе витрати, пов’язані зі шкодою, заподіяною його життю і здоров’ю, а також життю і здоров’ю третіх осіб (а також за збитки, завдані пошкодженням майна третіх осіб) під час використання ним гірськолижного спорядження, що є предметом прокату.

6.2. Наймач  усвідомлює і приймає на себе всі ризики пов'язані із експлуатацією гірськолижного спорядження. Наймодавець не несе відповідальності за здоров'я і життя Наймача під час користування ним гірськолижним спорядженням, отриманим в пункті прокату.

6.3.У випадку механічного пошкодження гірськолижного спорядження, його відновлення здійснюється за рахунок Наймача. Вартість відновлення гірськолижного спорядження для кожного конкретного випадку визначається адміністратором пункту прокату.

При втраті Наймачем предмета прокату або доведенні його до повної непридатності він повинен відшкодувати вартість цього предмета. Вартість гірськолижного спорядження відшкодовується Наймачем згідно цін затверджених Наймодавцем.

6.4. Наймач несе матеріальну відповідальність перед Наймодавцем за будь-які збитки, завдані Наймодавцю. Під збитками розуміються втрати, яких Наймодавець зазнав у зв’язку зі знищенням, викраденням або пошкодженням предмету прокату або його окремих частин (деталей, комплектуючих), а також витрати, які Наймодавець мусить зробити для відновлення свого порушеного права. До збитків також відносяться доходи, які Наймодавець міг би реально одержати за звичайних обставин, якби його право не було порушено. Протиправність поведінки Наймача (винні дії) полягає в порушенні цих правил прокату гірськолижного спорядження та чинного законодавства України.

6.5. Наймодавець має право на відшкодування збитків від Наймача у випадку повернення пошкодженого гірськолижного спорядження, повернення його в неповній комплектності, при пошкодженні компонентів (складових частин) гірськолижного спорядження або втрати гірськолижного спорядження в розмірі суми, необхідної для відновлення комплектності, стану гірськолижного спорядження. Перелік пошкоджень (втрат) визначається адміністратором пункту прокату. Наймач зобов’язаний відшкодувати завдані збитки при поверненні гірськолижного спорядження, в іншому випадку, сума компенсації утримується із суми застави.

До уваги Наймачів гірськолижного спорядження!!! З метою запобігання крадіжок та інших протиправних дій зі сторони третіх осіб, наполегливо закликаємо під час проведення гірськолижного дозвілля не залишати гірськолижне спорядження без нагляду.