Ski-passy i karty klubowe

Karty klubowe

Karta klubowa Discount
Karta klubowa Gold
Karta klubowa Brilliant

Zniżka 20 % na noclegi w hotelach «Bukowel», «Szelter», «Wip-rezydencja», «Edelwejs» «Tavel», «Iris»

Zniżka do 60% na на jazdę (w czasie dni specjalnych promocji)

Zniżka do 60% na wypożyczenie sprzętu podczas specjalnych promocji przy uzupełnieniu

Zniżka 100% na korzystanie z wyciągów

Zniżka 10% na wszystkie usługi medyczne - Centrum Wellness Bukovel

Zniżka 15% na wyżywienie w zakładach Rodziny restauracji «Cartel» (pełna lista na stronie internetowej)

Przejście przez VIP-bramki

Usługa «Zaliczkowy depozyt» portfel elektroniczny działający na terenie ON Bukowel (*1)

Usługa «Klucz elektroniczny» Państwo mogą mogą Państwo używać karty klubowej jako klucz do drzwi Państwa pokoju

okres ważności 3 lata 1 sezon zimowy (*2) 1 sezon zimowy
Karta klubowa Discount

Zniżka 20 % na noclegi w hotelach «Bukowel», «Szelter», «Wip-rezydencja», «Edelwejs» «Tavel», «Iris»

Zniżka do 60% na на jazdę (w czasie dni specjalnych promocji)

Zniżka do 60% na wypożyczenie sprzętu podczas specjalnych promocji przy uzupełnieniu

Zniżka 100% na korzystanie z wyciągów

Zniżka 10% na wszystkie usługi medyczne - Centrum Wellness Bukovel

Zniżka 15% na wyżywienie w zakładach Rodziny restauracji «Cartel» (pełna lista na stronie internetowej)

Przejście przez VIP-bramki

Usługa «Zaliczkowy depozyt» portfel elektroniczny działający na terenie ON Bukowel (*1)

Usługa «Klucz elektroniczny» Państwo mogą mogą Państwo używać karty klubowej jako klucz do drzwi Państwa pokoju

okres ważności 3 lata
Karta klubowa Gold

Zniżka 20 % na noclegi w hotelach «Bukowel», «Szelter», «Wip-rezydencja», «Edelwejs» «Tavel», «Iris»

Zniżka do 60% na на jazdę (w czasie dni specjalnych promocji)

Zniżka do 60% na wypożyczenie sprzętu podczas specjalnych promocji przy uzupełnieniu

Zniżka 100% na korzystanie z wyciągów

Zniżka 10% na wszystkie usługi medyczne - Centrum Wellness Bukovel

Zniżka 15% na wyżywienie w zakładach Rodziny restauracji «Cartel» (pełna lista na stronie internetowej)

Przejście przez VIP-bramki

Usługa «Zaliczkowy depozyt» portfel elektroniczny działający na terenie ON Bukowel (*1)

Usługa «Klucz elektroniczny» Państwo mogą mogą Państwo używać karty klubowej jako klucz do drzwi Państwa pokoju

okres ważności 1 sezon zimowy (*2)
Karta klubowa Brilliant

Zniżka 20 % na noclegi w hotelach «Bukowel», «Szelter», «Wip-rezydencja», «Edelwejs» «Tavel», «Iris»

Zniżka do 60% na на jazdę (w czasie dni specjalnych promocji)

Zniżka do 60% na wypożyczenie sprzętu podczas specjalnych promocji przy uzupełnieniu

Zniżka 100% na korzystanie z wyciągów

Zniżka 10% na wszystkie usługi medyczne - Centrum Wellness Bukovel

Zniżka 15% na wyżywienie w zakładach Rodziny restauracji «Cartel» (pełna lista na stronie internetowej)

Przejście przez VIP-bramki

Usługa «Zaliczkowy depozyt» portfel elektroniczny działający na terenie ON Bukowel (*1)

Usługa «Klucz elektroniczny» Państwo mogą mogą Państwo używać karty klubowej jako klucz do drzwi Państwa pokoju

okres ważności 1 sezon zimowy
*Wszelkie ceny podane są w hrywniach ukraińskich

Osobliwości korzystania z kart klubowych.

*(1) Usługa «Zaliczkowy depozyt»

W takim przypadku karta staje się elektronicznym portfelem i nie trzeba nosić przy sobie gotówki.

Płatności kartą można dokonać w kasie kurortu (za wyciągi, wynajem, usługi instruktora, usługi medyczne), w placówkach rozrywkowych, a także w zakładach gastronomicznych (restauracje zakładów «Cartel», których pełna lista znajduje się na stronie: restaurants.cartel.ua, centrum rozrywki «Buka»).

Możesz uzupełnić saldo za pośrednictwem działu rezerwacji, sklepu internetowego lub kasy Sp.z o.o. «Parktur» znajdującej się na recepcji kompleksu hotelowego «Bukowel».

*(2) Okres wyżności karty

Sezon zimowy - od momentu zakupu do końca sezonu. Data zamknięcia sezonu zależy od warunków pogodowych i jest ustalana przez kierownictwo ON «Bukowel». Po upływie tego okresu utracisz możliwość zakupu biletów, usług, uzyskania rabatów itp., ale możesz skorzystać z wcześniej zakupionych biletów i usług. Aby przedłużyć ważność karty na podobny termin, należy ją prolongować.

Jak korzystać z karty

Wypożyczenie sprzętu wymaga jednego abonamentu dziennie.

Karta klubowa jest spersonalizowana - przeznaczona wyłącznie do użytku posiadacza karty i nie może być używana przez nikogo innego niż jej właściciel. Karta klubowa musi zawierać zdjęcie właściciela.

Właściciel karty klubowej nie ma prawa przekazać ją innej osobę.

Karta klubowa nie może zostać wyalienowana, w tym poprzez jej sprzedaż lub darowiznę, nie można jej wydzierżawić ani wynająć innym osobom. Karta klubowa może zostać ponownie wydana innej osobie tylko raz. Właściciel karty klubowej może ponownie zarejestrować kartę na inną osobę tylko do prplongacji do następnego sezonu zimowego po złożeniu pisemnego zrzeczenia się karty na rzecz nowego właściciela w centrum informacyjnym ON «Bukowel». Po przedłużeniu karty klubowej jego ponowna rejestracja na inną osobę jest zabroniona. W takim przypadku ponowne wydanie karty innej osobie jest możliwe w sezonie, który następuje za prolongowanym.

Zakupione bilety i usługi kart klubowych «Dyskontowa» nie można przenosić, dzielić, łączyć na inne karty.

Administracja ON «Bukowel» ma prawo sprawdzić zgodność kart z danymi kwestionariusza, poprzez porównanie z dokumentami stwierdzającymi tożsamość.

Użkoszenie karty

Jeśli karta zostanie odrzucona przez system przepustowości wyciągów Posiadacz powinien niezwłocznie zwrócić się do kontrolera i pobrać bilet o uszkodzeniu, z którym w ciągu 1,5 godziny (półtorej) skontaktować się z Centrum Informacji ON «Bukowel» w celu przywrócenia karty. Odpowiedni pracownicy są zobowiązani do sprawdzenia karty klubowej i wznowienia jej pracy w przypadku braku naruszeń. W przypadku nieprzestrzegania wskazanego algorytmu działań oświadczenie właściciela będzie rozpatrywać się przez administrację w ciągu 3 (trzech) dni z daty jej napisania.

Kolejność wymiany, blokada karty

W przypadku zagubienia lub kradzieży karty klubowej, właściciel powinien niezwłocznie skontaktować się z centrum informacyjnym KT «Bukowel», aby zablokować kartę, pokazując dokumenty otrzymane przy rejestracji (nabywcy) karty lub dokument tożsamości. Właściciel musi zapłacić 155 UAH za nową kartę klubową.

W przypadku uszkodzenia lub rozmagnesowania karty, właściciel musi skontaktować się z centrum informacyjnym KT «Bukowel» w celu wymiany, przedstawiając dokumenty otrzymane przy rejestracji (zakupie) karty lub dokumentu tożsamości. Właściciel musi zapłacić 155 UAH za nową kartę klubowąj.

Czytaj więcej

Zobacz także