Regulamin korzystania z wynajmowanego sprzętu narciarskiego

Regulamin wynajmowania sprzętu narciarskiego i wymagania do użytkowników 

Aby wynająć sprzęt narciarski należy wpłacić zastaw pieniężnych w wysokości wartości sprzętu lub dokumenty – paszport/dowód osobisty albo prawo jazdy łącznie ze świadectwem rejestracji pojazdu (jako jeden dokument). Obecność właściciela dokumentu jest obowiązkowa. Na każdy zestaw sprzętu przedkładany jest jeden dokument.

W celu wynajęcia sprzętu kategorii А potrzebny jest zastaw pieniężny w wysokości wartości zestawu albo prawo jazdy i świadectwo rejestracji pojazdu właściciela. (Paszport/dowód osobisty nie jest przyjmowany jako zastaw). 

Opłatę za wynajem należy zrealizować w kasach wynajmu.

Klienci powinni korzystać ze sprzętu z należytą starannością. 

W przypadku złamania lub częściowego uszkodzenia inwentarza w czasie korzystania, użytkownik zwraca pełną wartość inwentarza.

W przypadku utraty sprzętu narciarskiego klient zwraca pełną wartość inwentarza.

Zastaw pieniężny albo dokumenty zwracane są klientowi po zwróceniu wynajętego sprzętu w pełnym zestawie.

W przypadku oddania inwentarza przed terminem pieniądze nie są zwracane.