Ubezpieczenie w KT «Bukowel»

CENA SKIPASSU OBEJMUJE 
pokrycie kosztów poniesionych podczas korzystania z wyciągów narciarskich 
w przypadku otrzymania kontuzji w okresie od 10.11.2021 r. do 20.05.2022 r.
(nie są pokrywane koszty urazów, doznanych w wypadkach na stokach narciarskich)


УW przypadku doznania urazów ciała, wymagających wykonywania działań poszukiwawczo-ratowniczych, świadczenia usług transportowych, ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki medycznej dla osób podczas korzystania z wyciągów narciarskich OT „Bukowel”, a mianowicie: wsiadanie, jazda, wysiadanie, – należy skontaktować się z centrum medycznym Ośrodka Turystycznego „Bukowel”, a następnie zadzwonić na infolinię Ubezpieczyciela pod numerem: 0 800 213 012 w ciągu 1 (jednej) doby i podać następujące informacje:

  • nazwisko, imię oraz imię ojca poszkodowanej Osoby Trzeciej;
  • powód złożenia wniosku (krótki opis problemu zdrowotnego oraz okoliczności zdarzenia ubezpieczeniowego);
  • faktyczny adres miejsca pobytu i numer telefonu kontaktowego
  • inne informacje zapytywane przez lekarza-koordynatora Ubezpieczyciela.


1.  OT "Bukowel” i jego partner Prywatna Spółka Akcyjna "Firma Ubezpieczeniowa "KNIAZHA VIENNA INSURANCE GROUP” na warunkach Umowy zwracają część kosztów poniesionych przez Osobę Trzecią, a mianowicie:

Zapewnienie doraźnej
opieki medycznej na
poziomie przedszpitalnym
na bazie
:
-    Punktu medycznego na terenie OT "Bukowel”. w przypadku urazu traumatycznego
Osoby Trzeciej na skutek wypadku
w trakcie korzystania z wyciągów
narciarskich przez Ubezpieczonego.
Udzielenie doraźnej opieki
medycznej na bazie
następujących jednostek medycznych
:
-    Centralny Szpital Miejski w Jaremczu;
-    Centralny Szpital Miejski w Nadwórnej;
-    Obwodowy Szpital Kliniczny w Iwano-Frankiwsku;
-    Obwodowy Dziecięcy Szpital Kliniczny w Iwano-Frankiwsku;
-    Centralny Miejski Szpital Kliniczny w Iwano-Frankiwsku;
-    Centralny Miejski Szpital Kliniczny w Iwano-Frankiwsku nr 1;
leczenie stacjonarne wg protokołów
świadczenia usług medycznych w nagłych
wypadkach oraz standardów leczenia w
zależności od formy nozologicznej
 
Zaopatrzenie w leki
w okresie leczenia
stacjonarnego
Instytucja medyczna. Apteka. zwrot pieniędzy wydanych na z
własnej kieszeni na zakup leków
podczas stacjonarnego leczenia
według standardów świadczenia
usług medycznych i wskaźników
jakości opieki medycznej


2. Prywatna Spółka Akcyjna "Firma Ubezpieczeniowa "KNIAZHA VIENNA INSURANCE GROUP” wyłącznie na bazie instytucji medycznych określonych w Umowie organizuje i opłaca w granicach kwoty 5 000,00 UAH wg protokołów świadczenia usług medycznych:

  • zapewnienie doraźnej opieki ambulatoryjnej i stacjonarnej;
  • zaopatrzenie w leki w trakcie leczenia stacjonarnego (nie więcej niż 500,00 (pięćset) UAH na jedno zdarzenie ubezpieczeniowe)

Uwaga! Koszt materiałów dodatkowych, w tym służących do osteosyntezy – płytek, drutów, protez, ortez i opasek stabilizujących Scotchcast – nie podlega zwrotowi.

Uwaga! Faktycznym odbiorcą odszkodowania ubezpieczeniowego są wyłącznie instytucje medyczne. Odszkodowanie kosztów poniesionych z własnej kieszeni – nie jest dokonywane.

 

Jeżeli uzgodniłeś z Ubezpieczycielem uzyskanie/zakup na własny koszt doraźnej opieki medycznej przez Osobę Trzecią w warunkach ambulatoryjnych (stacjonarnych) oraz leków (podczas leczenia stacjonarnego), które zostały przepisane przez lekarza w ramach leczenia w placówkach medycznych określonych w Umowie, muszą być spełnione następujące wymagania:

  • uzgodnienie zakupu takich usług/leków z Ubezpieczycielem pod numerem całodobowej infolinii: 800 213 012
  • zakup leków w tej miejscowości, gdzie Osoba Trzecia była leczona w formie stacjonarnej i w okresie pobytu w szpitalu w celu bezpośredniego leczenia następstw urazu;
  • złożyć pisemny wniosek, protokół uregulowania wniosku, wypis z historii choroby oraz dokumenty finansowe do firmy ubezpieczeniowej nie później niż w okresie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od chwili zakończenia leczenia ambulatoryjnego i/lub stacjonarnego.

W pozostałych przypadkach koszty poniesione przez poszkodowaną Osobę Trzecią – nie zostaną pokryte.       


3.  PSA "KNIAZHA VIENNA INSURANCE GROUP” wypłaci jednorazowe odszkodowanie ubezpieczeniowe w wysokości 6 000 UAH: 

  • w przypadku śmierci z powodu obrażeń ciała podczas korzystania z wyciągów narciarskich na terenie Ośrodka Turystycznego "Bukowel”.

Uwaga! Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia wypłacane jest spadkobiercom osoby zmarłej. Ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania kosztów w przypadku śmierci Osoby Trzeciej nie będącej wynikiem wypadku podczas korzystania z wyciągów narciarskich.


POCZUJ SIĘ BEZPIECZNIE! OFERTA SPECJALNA OD FIRMY UBEZPIECZENIOWEJ ”KNIAZHA VIG”

Lubisz aktywny wypoczynek w górach? Planujesz wakacje w Ośrodku Turystycznym ”Bukowel”? W takim przypadku proponujemy Ci specjalną ofertę ubezpieczeniową od FU ”Kniazha VIG”.

Dla wielbicieli aktywnego wypoczynku w górach dbających o swoje bezpieczeństwo FU ”Kniazha VIG” oferuje specjalny program ubezpieczeniowy ”Podróż do Bukowela”.

Program zapewnia klientom unikalną wszechstronną ochronę ubezpieczeniową obejmującą poszukiwanie w górach oraz transport z zaangażowaniem górskiej służby ratowniczej, doraźną opiekę medyczną, doraźną opiekę ambulatoryjną, doraźną opiekę medyczną w razie urazu (okazywaną w wyspecjalizowanej placówce medycznej), transport medyczny itp.

W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego oferujemy klientom wysokiej jakości opiekę medyczną w centrum medycznym na terenie OT ”Bukowel” oraz w szpitalach poziomu ”B”, ”C”, ”A”, i w lokalnych aptekach.

Jest to nowy wspólny projekt Firmy Ubezpieczeniowej ”Kniazha VIG” i OT ”Bukowel”. Mamy przyjemność zaoferować Państwu zrównoważony i wszechstronny produkt ubezpieczeniowy.

Kupując pobyt lub skipassy w trybie online na stronie bukovel24.com dostań polisę ubezpieczeniową za kwotę 30 hrywien dziennie, a w razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego otrzymasz odszkodowanie ubezpieczeniowe w wysokości do 50 000 hrywien!

Jeśli kupiłeś już skipass, lecz nie uwzględniłeś w zamówieniu usługi ubezpieczenia dodatkowego, zalecamy zrobienie tego teraz. Obecnie dostęp do tej usługi stał się szybki i łatwy dzięki botowi dla Telegrama. Aby kupić polisę ubezpieczeniową wystarczy wpisać numer swojego skipassu lub przesłać zdjęcie kodu QR, zapłacić, – i już za kilka minut otrzymasz potwierdzenie Twojego ubezpieczenia.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tego programu, skontaktuj się z pracownikami Firmy Ubezpieczeniowej ”Kniazha VIG”, dzwoniąc na infolinię 0800213012.

Niezawodne ubezpieczenie – to gwarancja uzyskania najlepszych wrażeń podczas wypoczynku!

Życzymy Państwu bezpiecznego wypoczynku w ”Bukowelu", sercu Karpat!