18
- 
30
listopada 2017
«Wszystko i natychmiast»

«Wszystko i natychmiast» - to najlepsza oferta dla osób, które chcą jak najwięcej jeździć w jak najniższej cenie. Kupując abonament na zjeżdżanie w promocyjnej cenie można zaoszczędzić ok. 50%

Rodzaj skipassa

Taryfy w sezonie "Zima 17-18"

 "Wszystko i natychmiast"
18 września - 31 października 2017

Wszystkie dni sezonu, oprócz okresu "Świąteczny":
 od 2 do 6 stycznia

Skipassy są ważne od początku sezonu do dnia
01.01 włącznie і od 10 marca  

"Wszystkie dni", UAH

"Wszystkie dni", UAH

3 dni

2960

1495

5 dni

4 675

2360

10 dni

8 310

4195

Tylko od 18 września do 30 października można nabyć skipassy na zjeżdżanie kolka razy taniej niż będą one kosztować w sezonie zimowym. 

Warto zapamiętać!

  • Wieczorowa jazda w cenie promocyjnej skipassa.
  • Skipass jest własnością nabywcy, a zatem tylko on może z niego korzystać. Przejścia przez bramkę obrotową uwzględniają pięciominutowe zwłoki, wobec czego przekazanie skipassa przed bramką innej osobie traktowane będzie jako oszustwo i spowodowanie niezręczności dla innych klientów. Administracja kurortu zastrzega sobie prawo stosowania działań mających na celu zapobieganie takiemu zjawisku, wprost do odebrania skipassa od naruszyciela. W KT «Bukowel» obowiązuje zasada – jeden skipass w jedne ręce.
  • Promocyjne skipassy, nabyte w tej akcji, stają się ważne z początkiem sezonu zimowego 2017-2018 i obowiązują w ciągu dwóch okresów: od faktycznego sezonu zimowego do dnia 1 stycznia włącznie oraz od 10 marca і do końca sezonu.
  • Promocyjne skipassy są ważne do chwili ich całkowitego wykorzystania, jednak wyłącznie w ciągu analogicznych okresów w następnych latach.
  • Liczba promocyjnych skipassów oraz okres ich sprzedaży są ograniczone.

Warto zwrócić uwagę!

Począwszy od niniejszego sezonu nieco zmieniamy oraz optymalizujemy zasady kupna promocyjnych skipassów.

Od dziś promocyjne skipassy można będzie nabyć wyłącznie on-line u wyłącznego oficjalnego kurortu.

Podczas nabycia promocyjnych skipassów on-line konieczna jest krótka procedura autoryzacji i załączenie do nabytego skipassa swojego zdjęcia. Zdjęcie właściciela powinno być wykonane na białym tle. 70-80% zdjęcia powinna zajmować twarz właściciela, zdjęcie powinno być aktualne i wykonane bez stosowania retuszu albo innego sposobu korekcji. Jeśli osoba nosi okulary, stosowane są ponadto dodatkowe wymogi: szkło nieprzyciemnione і bez odblasków, oprawka nie powinna zasłaniać żadnej części oka. Zdjęcie dla autoryzacji można będzie pobrać zarówno z komputera, jak i wykonać za pomocą web-kamery on-line. Promocyjny skipass staje się aktywny wyłącznie po odbyciu procedury autoryzacyjnej i utożsamienia z nim osoby właściciela. Zmiana osoby właściciela promocyjnego skipassa nie jest możliwa.

Podkreślamy, że podczas kupowania skipassów na wątpliwych stronach internetowych, z drugich rąk albo w innych nieautoryzowanych punktach sprzedaży, kurort nie ponosi odpowiedzialności za ich funkcjonalność. Nie mniej podkreślamy, że wszystkie promocyjne i niewykorzystane ważne skipassy, nabyte w naszych cenach promocyjnych w latach ubiegłych, są ważne do ich całkowitego wykorzystania bez dodatkowej autoryzacji zdjęciowej.

Jeździć więcej – płacić mniej.

Kraina «Bukowel» zaprasza.