Монтажна область 1 cam-on-map-active cams-sun Vector Smart Object2 Монтажна область 3 Монтажна область 1 type-bugil visa booking-profile icon dayclear daycloud dayshow daylightsnow daylightsnow daypartcloud daypartcloud_1 dayshow dayshow dayshow daythunderstorm extremely windy fresh_winds gales gentle_breeze nightclear nightcloud daylightsnow daylightsnow daylightsnow nightpartcloud daylightsnow daylightsnow nightthunderstorm dayrainshowers Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Cafe Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Garage Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Kolyda Lounge bar Massage Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Ski school Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Sports shop Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Монтажна область 1

Zespół

Pedagodzy obozu dla dzieci są otwarci, szczerzy i zawsze gotowi do współpracy na równi z dziećmi. Przewodników dzieci nazywają po imieniu i na ty.

Jesteśmy aktywni, twórczy, u nas każda osobowość może samorealizować się. U nas wszystkie twórcze działania są zbiorowe - jest to łańcuch najbardziej rozmaitych gier przygodowych, konkursów, spotkań, wyścigów, gier, wycieczek, podróży erudyty, premier teatralnych, maratonów literackich i muzycznych, które,  w połączeniu ze sobą, tworzą jedne wielkie wydarzenie - spotkanie z "Artekiem"! 

Jesteśmy zespołem! Nam ciekawie i komfortowo być razem! 

 • Salii A. M. Salii A. M. Kierownik obozu dla dzieci "Artek-Bukovel"
  Salii A. M.
  Salii A. M.

  Stanowisko:

  Kierownik obozu dla dzieci "Artek-Bukovel".

  Wykształcenie:

  Wyższe, Humański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Pawła Tyczyny, specjalność - filologia, język i literatura (angielski i niemiecki), kwalifikacje – wykładowca języków obcych i literatury, 2015 r.

  Doświadczenie:

  2012 – nauczyciel-organizator obozu dla dzieci "Jantarowy", Międzynarodowy Ośrodek dla Dzieci "Artek".

  2014 – nauczyciel-organizator, Międzynarodowy Ośrodek dla Dzieci "Artek-Karpaty" Sp. z o. o.

  2015 – nauczyciel-organizator obozu "Górski", obóz dla dzieci "Artek-Bukowel".

  2016 – metodysta działu naukowo-metodycznego i obozu "Leśny", "Artek-Bukowel".

  2017 - 2019  zastępca dyrektora ds pedagogicznych obozu  dla dzieci "Leśny".

  Wyróżniona dyplomami obozu dla dzieci "Artek-Bukowel".

 • Proidakov A. I. Proidakov A. I. Dyrektor obozu dla dzieci "Leśny"
  Proidakov A. I.
  Proidakov A. I.

  Stanowisko:

  Dyrektor obozu dla dzieci "Leśny".

  Wykształcenie:

  Wyższe, Ługański Uniwersytet Narodowy imienia Tarasa Szewczenki, magister, specjalność - filolog, język ukraiński i literatura, 2012 r.; studia doktoranckie, Katedra Literatury Ukraińskiej  i Metodyki Nauczania Ługańskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Tarasa Szewczenki, 2015 r.

  Doświadczenie:

  2008 - 2009, 2012 – nauczyciel-organizator,  Międzynarodowy Ośrodek dla Dzieci "Artek", obóz dla dzieci "Leśny".

  2010-2011 – zastępca dyrektora ds pracy wychowawczej obozu "Leśny", Międzynarodowy Ośrodek dla Dzieci "Artek".

  2011-2014 – wykładowca nauk filologicznych, Stachanowskie Kolegium Pedagogiczne Ługańskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Tarasa Szewczenki.

  Autor artykułów naukowych w czasopismach branżowych (Ługańsk, Kamieniec Podolski, Odessa), publikacji zagranicznych (Wiedeń), uczestnik ogólnoukraińskich konferencji naukowo-praktycznych.  

  2014 – zastępca dyrektora ds pracy edukacyjno-wychowawczej Romeńskiej Szkoły Ogólnokształcącej I-III st. nr 3

  2015 – nauczyciel języka ukraińskiego i literatury numer Romeńskiej Szkoły Ogólnokształcącej I-III st. nr 1 imienia Piotra  Kalniszewskiego

  2015 – kierownik sekcji "Język ukraiński" Romeńskiej Miejskiej Małej Akademii Nauk.

  2016 – zastępca dyrektora ds pracy pedagogicznej obozu "Leśny", "Artek-Bukowel".

  2016 - 2019 – dyrektor obozu dla dzieci "Leśny".

 • ZAPLITNYJ M. W. ZAPLITNYJ M. W. Dyrektor obozu dla dzieci "Górski"
  ZAPLITNYJ M. W.
  ZAPLITNYJ M. W.

  Stanowisko:

  Dyrektor obozu dla dzieci "Górski".

  Wykształcenie:

  Wyższe, Południowo-Ukraiński Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. K. D. Uszyńskiego, Wydział Fizyko-Matematyczny, 2008 r.

  Wykształcenie:

  2006 - 2014 – nauczyciel-organizator grup tematycznych i profilowych w MDC "Artek", obóz"Rzeczny".

  Od roku 2007 – nauczyciel informatyki Odeskiej Szkoły Specjalizowanej nr 50.

  Kierownik drużyny KWK/Ligi Śmiechu.

  Zastępca dyrektora ds. pracy edukacyjno-wychowawczej.

  2015 - 2016 – Zastępca dyrektora ds. pracy pedagogicznej obozu "Leśny", "Artek-Bukovel".

  2018 - 2019 – dyrektor obozu dla dzieci "Górski".
   

 • MELNYCZUK W. I. MELNYCZUK W. I. Dyrektor obozu dla dzieci "Jeziorowy"
  MELNYCZUK W. I.
  MELNYCZUK W. I.

  Stanowisko:

  Dyrektor obozu dla dzieci "Jeziorowy".

  Wykształcenie:

  Wyższe, Perejasław-Chmielnicki Uniwersytet Pedagogiczny imienia H. Skoworody, magister, Wydział Wychowania Fizycznego. Specjalność: wykładowca kultury fizycznej, trener gier sportowych, 2018 r.

  Doświadczenie:

  2015 - 2016 – instruktor turystyki sportowej i pieszej obozu dla dzieci "Karpacka ścieżka";

  2016 - 2017 – nauczyciel-organizator obozu "Jeziorowy" i "Leśny", "Artek-Bukovel";

  2017 - 2018 – nauczyciel-organizator obozu "Leśny", "Jeziorowy", zastępca dyrektora obozu "Jeziorowy", "Artek-Bukovel";

  2017 - 2019 – instruktor narciarstwa górskiego "Bukovel Ski School";

  2018 – dyrektor obozu "Jeziorowy", "Artek-Bukovel";

  2019 – dyrektor obozu "Jeziorowy", "Artek-Bukovel".

  Osiągnięcia:

  2010 – mistrz obwodu iwanofrankiwskiego w turystyce sportowej i rowerowej. Uczestnik mistrzostwa Ukrainy.

  2011 – srebrny medalista mistrzostw Ukrainy w turystyce sportowej, kandydat na mistrza sportu.

  2012 – srebrny medalista Ukrainy w turystyce sportowej, kandydat na mistrza sportu.

  2013 – mistrz obwodu kijowskiego w turystyce rowerowej (cross-country) Perejasław-Chmielnickiego.

 • ZARICKA A. W. ZARICKA A. W. Starszy metodysta obozu dla dzieci "Artek-Bukovel"
  ZARICKA A. W.
  ZARICKA A. W.

  Stanowisko: 

  Starszy metodysta obozu dla dzieci "Artek-Bukovel".

  Wykształcenie:

  Wyższe, Narodowy Uniwersytet w Kamieńcu-Podolskim imienia Iwana Ohijenka, magister, specjalność – filologia, wykładowca języka ukraińskiego i literatury.

  Doświadczenie w pracy:

  2014, 2015 – wychowawca DOT "Switanok";

  2014 - 2017 – kierownik samorządu studenckiego Narodowego Uniwersytetu w Kamieńcu-Podolskim imienia Iwana Ohijenka. Uczestnik konferencji i prac badawczych działów "Pedagogika", "Język ukraiński i literatura";

  2016 – pedagog organizator obozu "Leśny" obóz dla dzieci "Artek-Bukovel";

  2017 – pedagog organizator obozu "Semmering" obóz dla dzieci "Artek-Bukovel";

  2018 - 2019 – starszy metodysta obozu dla dzieci "Artek-Bukovel".

 • KRYWORUCZKO I. I. KRYWORUCZKO I. I. Zastępca dyrektora ds. pracy pedagogicznej obozu dla dzieci "Leśny"
  KRYWORUCZKO I. I.
  KRYWORUCZKO I. I.

  Stanowisko:

  Zastępca dyrektora ds. pracy pedagogicznej obozu dla dzieci "Leśny".

  Wykształcenie:

  Wyższe, Umański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Pawła Tyczyny, magister, specjalność – wykładowca fizyki, 2019.

  Doświadczenie:

  2015 - 2017 – nauczyciel-organizator w PDZOW "Artek-Bukovel", obóz "Leśny;

  2016 – laborant Katedry Fizyki i Astronomii i Metody Nauczania Umańskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Pawła Tyczyny;

  2017 - 2018 – metodysta obozu PDZOW "Artek-Bukovel", obóz "Leśny";

  2017 - 2019 – starszy laborant Katedry Informatyki i IKT Umańskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tychyny;

  2018 - 2019 – zastępca dyrektora ds. pracy pedagogicznej obozu "Leśny";

  2019 – zastępca dyrektora ds. pracy pedagogicznej obozu "Leśny".

 • PASANECKYJ W. W. PASANECKYJ W. W. Zastępca dyrektora ds. pracy pedagogicznej obozu "Leśny"
  PASANECKYJ W. W.
  PASANECKYJ W. W.

  Stanowisko:

  Zastępca dyrektora ds. pracy pedagogicznej obozu "Leśny".

  Wykształcenie: 

  Wyższe, Pedagogiczna Szkoła Wyższa w Balcie obwodu odeskiego, młodszy specjalista, specjalność – nauczyciel szkoły podstawowej i nauczyciel społeczny, 2016 r.; Wyższe, Naukowy Instytut Nauk Ekonomicznych i Edukacji Biznesowej Umańskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tychyny, licencjat, specjalność – HR zarządzanie, 2019 r.

  Doświadczenie:

  2016 - 2019 – nauczyciel-organizator obozu "Leśny", "Artek-Bukovel";

  2017 - 2019 – instruktor narciarski w "Bukovel Ski School".

  Autor artykułów naukowych na temat psychologii i ekonomii.

  Uczestnik międzynarodowych konferencji i hackathonów w zakresie aktywności pedagogicznej, szkoleń i kursów mistrzowskich do pracy w pozaszkolnych ośrodkach zdrowia i rekreacji dla dzieci: "Ja - lider", "Osobliwości TDО", " Osobowość dziecka i jego cechy wiekowe" etc.

  2013 - 2016 – wolontariusz w CRR "Ładuszky";

  2018 - 2019 – nauczyciel-organizator obozu "Semmering", "Artek-Bukovel";

  2019 – zastępca dyrektora ds. pracy pedagogicznej "Leśny", "Artek-Bukovel".
   

 • TARASIUK R. І. TARASIUK R. І. Zastępca dyrektora ds. pracy pedagogicznej obozu dla dzieci "Górski"
  TARASIUK R. І.
  TARASIUK R. І.

  Stanowisko: 

  Zastępca dyrektora ds. pracy pedagogicznej obozu dla dzieci "Górski".

  Wykształcenie: 

  Podstawowe wyższe Umański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Pawła Tyczyny, Wydział Języków Obcych. Specjalność: Języki angielski i niemiecki i literatura światowa, 2017 r. 

  Doświadczenie: 

  2016 - 2017 – nauczyciel-organizator obozu dla dzieci "Leśny", "Artek - Bukovel";

  2016 - 2018 – nauczyciel-organizator obozu dla dzieci "Górski", "Artek-Bukovel" ;

  2018 - 2019 – administrator "Bukovel Ski School";

  2018 - 2019 – zastępca dyrektora obozu dla dzieci "Górski", "Artek-Bukovel".
   

 • Tkach V. V. Tkach V. V. Zastępca dyrektora ds. pracy pedagogicznej obozu dla dzieci "Jeziorowy"
  Tkach V. V.
  Tkach V. V.

  Stanowisko:

  Zastępca dyrektora ds. pracy pedagogicznej obozu dla dzieci "Jeziorowy".

  Wykształcenie:

  Wyższe, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza, specjalista, specjalność-"Pedagogika i metodyka wykształcenia średniego. Kultura fizyczna". Kwalifikacja: nauczyciel kultury fizycznej i waleologii, oragnizator pracy sportowej i turystycznej.

  Doświadczenie:

  2008, 2009, 2010, 2012 (sezony letnie) – nauczyciel-organizator MDC "Artek", obóz "Lazurowy".

  Od 2008 – nauczyciel kultury fizycznej w Gimnazjum Zastawniwskim.

  2012 - 2014 – trener piłki ręcznej w Dziecięco-Młodzieżowej Szkole Sportowej w m. Zawstawna.

  2014 - 2017 – trener siatkówki w Dziecięco-Młodzieżowej Szkole Sportowej w m. Zawstawna.

  2015 – nauczyciel-ogranizator w obozie "Leśny".

  2015, 2016, 2017, 2018 – instruktor kultury fizycznej i sportu w obozie dla dzieci "Jeziorowy", "Artek-Bukovel".           

  2019 – zastępca dyrektora ds. pracy pedagogicznej obozu dla dzieci "Jeziorowy", "Artek-Bukovel".

 • MARYSZCZUK A. W. MARYSZCZUK A. W. Metodysta obozu dziecięcego "Leśny"
  MARYSZCZUK A. W.
  MARYSZCZUK A. W.

  Stanowisko:

  Metodysta obozu dziecięcego "Leśny".

  Wykształcenie:

  Podstawowe wyższe, Umański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Pawła Tyczyny, licencjat, specjalność – nauczyciel szuki muzycznej (pedagogika społeczna).

  Doświadczenie w pracy:

  2015 - 2017 – pedagog organizator obozu dziecięcego "Leśny", "Artek-Bukovel";

  2017 - 2019 – metodysta obozu dziecięcego "Leśny", "Artek-Bukovel";

  2017 - 2019 – administrator szkoły narciarskiej "Bukovel Ski school".

 • JUCHYMCZUK A. A. JUCHYMCZUK A. A. Metodysta obozu "Górski"
  JUCHYMCZUK A. A.
  JUCHYMCZUK A. A.

  Stanowisko:

  Metodysta obozu "Górski".

  Wykształcenie:

  Wyższe, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza, magister, – wykształcenie podstawowe "język angielski", 2017 r. Podstawowe, Akademia Pomorska w Słupsku, licencjat, specjalność – praca społeczna, 2014 r.

  Doświadczenie:  

  2013 - 2016 – kierownik Biura Zawodowego Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Pracy Socjalnej;

  2014 - 2017 – nauczyciel-organizator obozu dla dzieci "Leśny", "Artek-Bukovel";

  2015 – autor artykułów na temat pedagogiki i metodologii wykształcenia elementarnego;

  2018 – nauczyciel-organizator obozu dla dzieci "Górski", "Artek-Bukovel";

  2019 – metodysta obozu dla dzieci "Górski", "Artek-Bukovel".
   

 • MELNYCZUK A. J. MELNYCZUK A. J. Metodysta obozu dla dzieci "Jeziorowy"
  MELNYCZUK A. J.
  MELNYCZUK A. J.

  Stanowisko:

  metodysta obozu dla dzieci "Jeziorowy".

  Wykształcenie: 

  Wyższe, Umański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Pawła Tyczyny, magister. Kwalifikacja: praca społeczna, psychologia.

  Doświadczenie:

  2015, 2016, 2018 – pedagog-organizator obozu "Leśny";

  2017 – metodysta obozu dla dzieci "Leśny";

  2015 - 2018 – pedagog-organizator dziecięcej szkoły narciarskiej "Artek-Bukovel";

  2019 – administrator trasy saneczkowej KT "Bukovel";

  2019 – metodysta obozu dla dzieci "Jeziorowy", 
   

 • POLISZCZUK O. O. POLISZCZUK O. O. Igrotechnik obozu dla dzieci "Artek-Bukovel"
  POLISZCZUK O. O.
  POLISZCZUK O. O.

  Stanowisko:

  Igrotechnik obozu dla dzieci "Artek-Bukovel".

  Wykształcenie:

  Wyższe, Południowo-Ukraiński Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia K.D.Uszyńskiego, Wydział Sztuki i Grafiki, specjalność "Sztuka wizualna".

  Doświadczenia:

  2016 - 2018 – nauczyciel-organizator obozu "Leśny", obóz dla dzieci "Artek-Bukovel".

  2016 – fotograf obozu dla dzieci "Artek-Bukovel".

  2018 - 2019 – nauczyciel-organizator w zimowym dziennym obozie dla dzieci "Artek-Bukovel".

  2018, 2019 – concept Artist firmy zajmującej się rozwojem gier komputerowych "Riot Games".

  2019 – igrotechnik obozu dla dzieci "Artek-Bukovel".

  Zwycięzca międzynarodowych konkursów projektowania graficznego i grafiki komputerowej. 

  2. miejsce w konkursie światowym z 2-D grafiki wśród uczniów, nominacja "Projektowanie bohaterów", 2015 r.
   

 • BAKUNEC I. S. BAKUNEC I. S. Instruktor kultury fizycznej i sportu dla dzieci obozu "Leśny"
  BAKUNEC I. S.
  BAKUNEC I. S.

  Stanowisko:

  Instruktor kultury fizycznej i sportu dla dzieci obozu "Leśny".

  Wykształcenie:

  Wyższe, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Hryhorija Skoworody w Perejasławiu Chmielnickim.

  Doświadczenie:

  2017 - 2019 – nauczyciel-organizator w "Artek-Bukovel", obóz "Leśny".
   

 • Bombar O. V. Bombar O. V. Instruktor kultury fizycznej i sportu obozu dla dzieci "Leśny"
  Bombar O. V.
  Bombar O. V.

  Stanowisko:

  Instruktor kultury fizycznej i sportu obozu dla dzieci "Leśny".

  Wykształcenie:

  Wyższe, Humański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Pawła Tyczyny, Wydział Edukacji Przedszkolnej i Naprawczej, psycholog przedszkola.

  Doświadczenie:

  2013 - 2014 – instruktor kultury fizycznej i sportu w przedszkolu nr 34 "Soneczko", Humań.

  2014 - 2015 – nauczyciel wychowania fizycznego w szkole ogólnokształcącej I-III st., Synycia, rejon humański.

  2015, czerwiec-sierpień – nauczyciel-organizator w ośrodku wypoczynkowym dla dzieci "Czajka",  Bohusław.

  2015 - 2016 – manager ds sprzedaży, operator com-centre Banku Komercyjnego PrywatBank Pr.S.A.

  mistrz obwodu w piłce nożnej w obwodzie kirowohradzkim, 2008 r.

  Kandydat na mistrza sportu, tajski boks.

  Mistrz miasta z siatkówki wśród zakładów edukacyjne, Humań, 2014 - 2015

  2016 - 2017 - instruktor Szkoły Narciarskiej "Bukovel Ski School".

  2016, 2017, 2018 - instruktor kultury fizycznej i sportu obozu "Artek-Bukowel".

 • KARPLIUK I. W. KARPLIUK I. W. Instruktor sportu w obozie dla dzieci "Jeziorowy"
  KARPLIUK I. W.
  KARPLIUK I. W.

  Stanowisko:

  Instruktor sportu w obozie dla dzieci "Jeziorowy".

  Wykształcenie:

  Wyższe, Żytomierski Uniwersytet Państwowy imienia Iwana Franki, magister, specjalność "Psychologia", 2017 rok.

  Doświadczenie:

  2013 – nauczyciel-organizator w DCO "Perłowy Brzeg";

  2016, 2017 – nauczyciel-organizator w UDC "Mołoda Hwardia", obóz "Słoneczny";

  2017, 2018 – nauczyciel-organizator obozu "Leśny", "Artek-Bukovel";

  2019 – intruktor sportowy obozu "Jeziorowy".

 • HORSZCZUK W. T. HORSZCZUK W. T. Instruktor kultury fizycznej i sportu obozu dla dzieci "Górski"
  HORSZCZUK W. T.
  HORSZCZUK W. T.

  Stanowisko:

  Instruktor kultury fizycznej i sportu obozu dla dzieci "Górski".

  Wykształcenie:

  Wyższe, Przykarpacki Uniwersytet Narodowy imienia Wasyla Stefanyka, licencjat, specjalność – kultura fizyczna i sport, lekkoatletyka, 2018 r.

  Doświadczenie:

  2017, 2018 – pedagog organizator obozu "Leśny", obóz dla dzieci "Artek-Bukovel";

  2019 – instruktor kultury fizycznej i sportu, obór "Górski";

  2018 - 2019 – instruktor szkoły narciarskiej dla dzieci "Artek-Bukovel".

  Autor artykułów naukowych w studenckich czasopismach specjalistycznych (Iwano-Frankiwsk, Kołomyja), uczestnik konferencji studenckich. 

  Mistrz obwodu iwanofrankiwskiego w dziedzinie lekkoatletyki stowarzyszenia "Kołos", 2014 r.
   

 • Shatskyi Y. I. Shatskyi Y. I. Kierownik muzyczny obozu dla dzieci "Leśny"
  Shatskyi Y. I.
  Shatskyi Y. I.

  Stanowisko:

  Kierownik muzyczny obozu dla dzieci "Leśny".

  Wykształcenie:

  Wyższe, Przykarpacki Uniwersytet Narodowy imienia W. Stefanyka, magister, specjalność - matematyka, 2010 r. Studia doktorańckie Katedry Geometrii i Topologii Wydziału Mechaniko-Matematycznego Lwówskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Iwana Franki, 2013 r.

  Doświadczenie:

  2009 - 2010 – nauczyciel-organizator, kierownik muzyczny w obozie dla dzieci "Edelweiss",

  2015 – nauczyciel-organizator, kierownik muzyczny obozu "Leśny" obozu dla dzieci "Artek-Bukowel",

  2015 - 2019 – kierownik muzyczny obozu dla dzieci "Leśny", "Artek-Bukowel".  

 • KORŻ B. S. KORŻ B. S. Dźwiękowiec obozu "Leśny"
  KORŻ B. S.
  KORŻ B. S.

  Stanowisko:

  Dźwiękowiec obozu "Leśny".

  Wykształcenie:

  Młodszy specjalista, WNKZ "Pedagogiczna Szkoła Wyższa w Balcie" obwodu odeskiego, specjalność – "Nauczyciel szkoły podstawowej z prawem do nauczania języka obcego", niepełne wylształcenie wyższe; Narodowy Uniwersytet Awiacyjny, m.Kijów, specjalność: filologia (przekład), języki: angielski oraz hiszpański.

  Wykształcenie:

  2015 - 2017 – pedagog-oragnizator "Artek-Bukovel", "Leśny";

  2019 – dźwiękowiec "Artek-Bukovel", "Leśny".

 • MARUSYK O. W. MARUSYK O. W. Fotograf obozu dziecięcego "Artek-Bukovel"
  MARUSYK O. W.
  MARUSYK O. W.

  Stanowisko:

  Fotograf obozu dziecięcego "Artek-Bukovel".

  Wykształcenie:

  Wyższe, specjalista, Kijowski Narodowy Uniwersytet Kultury i Sztuki, specjalność "Choreografia". Kwalifikacje "Chreograf choreografii baletowej, wykładowca dyscyplin zawodowych, artysta", 2015 r.

  Magistr, Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej, specjalność "Choreografia" kwalifikacje "Mistrz sztuki choreograficznej" 2017 r.

  Doświadczenie w pracy:

  2015 - 2017 – Lwowska Ogólnokształcąca Szkoła Średnia 1-3 stopni #71, wykładowca choreografii;

  2015 - 2016 – artysta Lwowskiego Cyrku Państwowego;

  2017 – fotograf Lwowskiego Cyrku Państwowego;

  2015 – pedagog organizator obozu "Leśny", obóz dla dzieci "Artek-Bukovel";

  2016 – dyrektor artystyczny obozu "Semmering", "Artek-Bukovel";

  2016 – pedagog organizator obozu "Leśny", "Górski", obóz dla dzieci "Artek-Bukovel";

  2017 - 2019 – fotograf "Bukovel Skii School";

  2019 – fotograf "Trail crew Ukraine Gravity";

  2017 - 2019 – fotograf obozu dziecięcego "Artek-Bukovel".

 • MARDAHIZA N. A. MARDAHIZA N. A. Fotograf obozu dla dzieci "Artek-Bukovel"
  MARDAHIZA N. A.
  MARDAHIZA N. A.

  Stanowisko:

  Fotograf obozu dla dzieci "Artek-Bukovel".

  Wykształcenie: 

  Wyższe, Uniwersytet Białorusko-Rosyjski (Białoruś), magister, specjalność – handel, marketingowiec. 

  Doświadczenie: 

  2011 - 2014 – marketingowiec SP.z O.O. "SMIT";

  2014 - 2015 – redaktor SP.z O.O. "AITI Format usług";

  2015 – instruktor fitness, klub fitness "Refresz";

  2015 - 2019 – instruktor snowboardu, KT "Bukovel";

  2018 - 2019 – fotograf obozu dla dzieci "Artek-Bukovel".

 • KOTUŁA T. W. KOTUŁA T. W. Fotograf obozu dla dzieci "Artek-Bukovel"
  KOTUŁA T. W.
  KOTUŁA T. W.

  Stanowisko:

  Fotograf obozu dla dzieci "Artek-Bukovel".

  Wykształcenie:

  Licencjat, Uniwersytet Narodowy imienia Wasyla Stefanyka, specjalność – turystyka, 2014.

  Doświadczenie:

  2012 - 2019 – instruktor narciarstwa w "Bukovel Ski School";

  2014 – nauczyciel-organizator w obozie "Bukovel";

  2015 – nauczyciel-organizator w obozie "Artek-Bukovel";

  2016, 2018, 2019 – fotograf w obozie "Artek-Bukovel".
   

 • JAHUFAROWA A. R. JAHUFAROWA A. R. Pedagog organizator obozu dla dzieci "Leśny"
  JAHUFAROWA A. R.
  JAHUFAROWA A. R.

  Stanowisko:

  Pedagog organizator obozu dla dzieci "Leśny".

  Wykształcenie:

  Wyższe, Umański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Pawła Tyczyny, licencjat, specjalność – filolog, język ukraiński i literatura, 2019 r. 

  Doświadczenie:

  2017 - 2019 – nauczyciel-organizator w "Artek-Bukovel", obóz "Leśny",

  2019 – nauczyciel -organizator, obóz "Górski"; 

  2018 - 2019 – wychowawca w przedszkolu prywatnym "Małe Królestwo", m. Lwów.

 • CEŁOWALNYK О. W. CEŁOWALNYK О. W. Nauczyciel-organizator obozu dla dzieci "Leśny"
  CEŁOWALNYK О. W.
  CEŁOWALNYK О. W.

  Stanowisko:

  Nauczyciel-organizator obozu dla dzieci "Leśny".

  Wykształcenie:

  Wyższe, Umański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Pawła Tyczyny, licencjat, specjalność – Wychowanie fizyczne, 2019 r.

  Doświadczenie:

  2017- 2019 – nauczyciel-organizator w "Artek-Bukovel", obóz "Leśny".

 • KOROL M. S. KOROL M. S. Nauczyciel-organizator obozu dla dzieci "Leśny"
  KOROL M. S.
  KOROL M. S.

  Stanowisko:

  Nauczyciel -organizator obozu dla dzieci "Leśny".

  Wykształcenie:

  Dyplom młodszego specjalisty przy WNKZ "Pedagogiczna Szkoła Wyższa w Balcie" obwodu odeskiego, specjalność – nauczyciel szkoły podstawowej z dodatkową specjalnością – pedagog społeczny, 2017 r.; niepełne wyższe; Instytutu Ekonomiki i Wykształcenia Biznesowego przy Umańskim Uniwersytecie Pedagogicznym imeinia Pawła Tyczyny, licencjat, specjalność – rachunkowość i opodatkowanie, 2019 r.

  Doświadczenie:

  2018 - 2019 – dziecięcy instruktor narciarstwa "Bukovel Ski School";

  2017 – nauczyciel-organizator, obóz "Górski";

  2017 - 2019 – nauczyciel-organizator w "Artek-Bukovel", obóz "Leśny". 

 • POTOCKYJ J. S. POTOCKYJ J. S. Nauczyciel-organizator obozu dla dzieci "Leśny"
  POTOCKYJ J. S.
  POTOCKYJ J. S.

  Stanowisko:

  Nauczyciel-organizator obozu dla dzieci "Leśny".

  Wykształcenie:

  Wyższe, Narodowy Uniwersytet Obrony Cywilnej Ukrainy, Licencjat, specjalista – technologia mechaniczna, 2018 rok.

  Doświadczenie:

  2016 - 2019 – pedagog-organizator w "Artek-Bukovel", obóz "Leśny".

 • WOJTOWYCZ S. T. WOJTOWYCZ S. T. Nauczyciel-organizator obozu dla dzieci "Jeziorowy"
  WOJTOWYCZ S. T.
  WOJTOWYCZ S. T.

  Stanowisko:

  Nauczyciel-organizator obozu dla dzieci "Jeziorowy".

  Wykształcenie:

  Wyższe, Uniwersytet Narodowy "Akademia Ostrogska", licencjat, specjalność – filologia ukraińska, 2018 r.

  Doświadczenie:

  2013 - 2015 – barman kompleksu rekreacyjnego "Maliowanka";

  2016 - 2017 – wychowawca obozu dla dzieci "Suputnyk";

  2017 – opiekun 2. klasy szkoły alternatywnej "Platforma edukacyjna";

  2018 - 2019 – instruktor narciarstwa "Bukovel Ski School";

  2017 - 2019 – nauczyciel-organizator obozu dla dzieci "Leśny".

 • KOTIK J. W. KOTIK J. W. Nauczyciel-organizator obozu dla dzieci "Leśny"
  KOTIK J. W.
  KOTIK J. W.

  Stanowisko:

  Nauczyciel-organizator obozu dla dzieci "Leśny".

  Wykształcenie:

  Studentka Charkowskiej Humanitarnej Akademii Pedagogicznej, specjalność – filologia obca i sztuka muzyczna.

  Doświadczenie:

  2017 - 2019 – nauczyciel-organizator obozu dla dzieci "Leśny".

  2017 - 2019 – administrator hotelu Radisson Blu Resort, Bukovel, jako administrator (recepcjonista).

  2014 - 2019 – mistrz sportu międzynarodowego i trener jeździectwa w sportowym klubie konnym "White Stable", m.Charków.

  2016 - 2017 – nauczyciel gry na fortepiane, solfeggio i rytmów w Charkowskiej Dziecięcej Szkole Muzycznej nr 9, imienia Sokalskiego.

  2018 - 2019 – koordynator prywatnej agencji zatrudnienia dla Ukraińców za granicą "Jalusta Work", Czechy, miasto Praga.

 • MASŁUN J. W. MASŁUN J. W. Nauczyciel-organizator obozu dla dzieci "Leśny"
  MASŁUN J. W.
  MASŁUN J. W.

  Stanowisko:

  Nauczyciel-organizator obozu dla dzieci "Leśny".

  Wykształcenie:

  Wyższe, Umański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Pawła Tyczyny, licencjat, specjalność – ekonomista-marketingowiec, 2018.

  Doświadczenie:

  2016 - 2019 – nauczyciel-organizator w "Artek-Bukovel", obóz "Leśny".

Zobacz także