Монтажна область 1 cam-on-map-active cams-sun Vector Smart Object2 Монтажна область 3 Монтажна область 1 type-bugil visa booking-profile icon dayclear daycloud dayshow daylightsnow daylightsnow daypartcloud daypartcloud_1 dayshow dayshow dayshow daythunderstorm extremely windy fresh_winds gales gentle_breeze nightclear nightcloud daylightsnow daylightsnow daylightsnow nightpartcloud daylightsnow daylightsnow nightthunderstorm dayrainshowers Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Cafe Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Garage Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Kolyda Lounge bar Massage Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Ski school Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Sports shop Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Монтажна область 1

Ubezpieczenie

Instrukcja pokrycia strat w nagłych przypadkach medycznych w wyniku doznania obrażeń ciała w okresie od 13.03.2019r. do 12.03.2020r.

Zakład Ubezpieczeniowy Kniaża Vienna Insurance Group Prywatna Spółka Akcyjna

Warunki ubezpieczenia: natychmiastowa pomoc medyczna w szpitalu: kwota ubezpieczeniowa - 15 000 UAH

W przypadku nastąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego osoba ubezpieczona / osoba trzecia powinna nie później niż 24 godzin po nastąpieniu zdarzenia skontaktować się z Centrum Kontaktowym, reprezentującym interesy Ubezpieczyciela, pod telefonem: całodobowa infolinia 0800 501 486 lub z telefonu komórkowego МТС 050469 19 03, oraz powiadomić operatorowi Centrum Kontaktowego następujące informacje: 

  • nazwisko, imię, imię odojcowskie osoby ubezpieczonej;
  • lokalizacja, numer telefonu kontaktowego;
  • przyczyna zwrócenia się;

Umowa ubezpieczenia nr 03/04-1К-0118505 від 13.03.2019

Świadczenie ubezpieczeniowe w przypadku hospitalizacji osoby ubezpieczonej jest płatne tylko pod warunkiem, że o fakcie hospitalizacji (pobytu w szpitalu) osoba ubezpieczona lub jego/jej osoba upoważniona poinformowała Centrum Kontaktowe nie później niż 24 (dwadzieścia cztery) godziny po takie hospitalizacji. W przypadku doznania obrażeń ciała, które wymagają natychmiastowej pomocy medycznej, na terenie kompleksu turystycznego "Bukowel" ( Polanica, Rada Jaremczańska, obwód iwanofrankiwski) (dalej w treści - KT "Bukowel"), hoteli "Radisson Blu", "Shelter" ( Polanica, Rada Jaremczańska, obwód iwanofrankiwski) i ośrodku wypoczynkowego "Edelweiss" (obwód iwanofrankiwski, Jaremcze, ul. Petrasza 62), należy zwrócić się do punktu medycznego KT "Bukowel").

KT "Bukowel" i jego partner Zakład Ubezpieczeniowy Kniaża Vienna Insurance Group Prywatna Spółka Akcyjna zrekompensuje ze środków własnych część kosztów poniesionych przez osoby trzecie, a mianowicie:

W razie potrzeby zapewnienia dodatkowej pomocy medycznej poza punktem medycznym  KT "Bukowel"

Przeprowadzenie  natychmiastowego leczenia szpitalnego w następujących zakładach opieki zdrowotnej:

1. Jaremczański Centralny  Szpital Miejski

2. Nadwórniański Centralny Szpital Rejonowy

3. Obwodowy Szpital Kliniczny,  Iwano-Frankiwsk

4. Obwodowy Szpital Kliniczny dla dzieci, Iwano-Frankiwsk

5. Centrum Medyczne "Ajbolit" przy Nadwórniańskim Centralnym Szpitalu Rejonowym

Leczenie szpitalne zgodnie z protokołami udzielenia pomocy medycznej w przypadku stanów nagłych i standardami leczenia w zależności od nozologii w razie doznania obrażeń ciała 

Zaopatrzenie w leki podczas leczenia szpitalnego

1. "Apteka Dobrego Dnia" (Pharmastore Sp. z o. o.), Iwano-Frankiwsk, ul. Dowha 76, ul. Trolejbusowa 4;
2. "Apteka 24" Sp. z o. o. (dostawa leków);
3. inne apteki, znajdujące się na terytorium w/w zakładów opieki zdrowotnej.

Wydanie lub dostawa leków, materiałów zużywanych i instrumentów jednorazowych (za zgodą Ubezpieczyciela) według standardów udzielenia pomocy medycznej i wskaźników jakości opieki medycznej

Zobacz także