Монтажна область 1 cam-on-map-active cams-sun Vector Smart Object2 Монтажна область 3 Монтажна область 1 type-bugil visa booking-profile icon dayclear daycloud dayshow daylightsnow daylightsnow daypartcloud daypartcloud_1 dayshow dayshow dayshow daythunderstorm extremely windy fresh_winds gales gentle_breeze nightclear nightcloud daylightsnow daylightsnow daylightsnow nightpartcloud daylightsnow daylightsnow nightthunderstorm dayrainshowers Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Cafe Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Garage Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Kolyda Lounge bar Massage Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Ski school Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Sports shop Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Монтажна область 1

Przeciwwskazania

Przeciwwskazania do przyjmowania dziecka do obozu:

 • wszystkie choroby w fazie ostrej;
 • wszystkie formy gruźlicy różnych narządów i układów;
 • reumatyzm w okresie czynnym i międzynapadowym, przed wykreśleniem z ewidencji poradnianej; 
 • nabyte lub wrodzone wady serca i naczyń krwionośnych;
 • choroba nadciśnieniowa;
 • choroby krwi i narządów krwiotwórczych;
 • padaczka lub inne napady drgawkowe i ich ekwiwalenty;
 • ostre choroby psychiczne i stany reaktywnej
 • astma oskrzelowa;
 • choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy;
 • zapalenie nerek, odmiedniczkowe zapalenie nerek, kamica nerkowa, wrodzone anomalie nerek;
 • cukrzyca, nadczynność tarczycy;
 • wszystkie zakaźne, pasożytnicze choroby skóry (świerzb, choroby grzybicze, wszawica itd.);
 • wrodzone wady rozwoju płuc;
 • rozstrzenie oskrzeli;
 • rak wszelkich układów i narządów;
 • zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego, mózgowe porażenie dziecięce;
 • Dzieci, które potrzebują specyficznej (specjalnej) diety (zaburzenia genetyczne metabolizmu), do obozu nie będą przyjmowane ze względu na niemożność jej świadczenia, lub w niektórych przypadkach po uzgodnieniu z administracją obozu za dodatkową opłatę.
 • w razie wykrycia utajonej diagnozy dziecka, co może prowadzić do stanów zagrożenia życia, rodzice powinni natychmiast zabrać dziecko z obozu bez zwrotu jakichkolwiek kosztów lub strat;
 • przed wysłaniem do obozu dzieci powinny być zbadane przez dentystę, oraz w razie konieczności przeprowadzić sanację jamy ustnej;
 • jeśli dziecko potrzebuje regularnego przyjęcia leków, jest to przeprowadzane pod nadzorem lekarza obozu, po przedstawieniu przez rodziców zaleceń lekarza leczącego.

Po opłaceniu biletu do obozu rodzice wyrażają zgodę na wykonanie manipulacji medycznych i zastrzyków zgodnie z dokumentami regulacyjnymi Ministerstwa Zdrowia Ukrainy.

Jeśli dziecko zostało przywiezione na obóz przez przewoźnika, za obecność dokumentów medycznych odpowiada osoba towarzysząca, jeśli dziecku odmówili przyjęcia do obozu, osoba towarzysząca powinna dostawić go do rodziców.

Zaświadczenie o otoczeniu epidemiologicznym jest ważne przez trzy dni.

Zgodnie z obowiązującym prawem, wszystkie dzieci uczęszczające do obozu dla dzieci poddawane są obowiązkowemu badaniu lekarskiemu w celu stwierdzenia obecności lub braku wszawicy i świerzbu, więc włosy u dziecka nie powinny być zaplecione.

W przypadku stwierdzenia w dniu przyjazdu dziecka chorego lub takiego, że z powodów zdrowotnych nie może być na obozie dla dzieci, kierownictwo obozu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia go bez rekompensaty wszelkich kosztów lub strat.

Zobacz także