Монтажна область 1 cam-on-map-active cams-sun Vector Smart Object2 Монтажна область 3 Монтажна область 1 type-bugil visa booking-profile icon dayclear daycloud dayshow daylightsnow daylightsnow daypartcloud daypartcloud_1 dayshow dayshow dayshow daythunderstorm extremely windy fresh_winds gales gentle_breeze nightclear nightcloud daylightsnow daylightsnow daylightsnow nightpartcloud daylightsnow daylightsnow nightthunderstorm dayrainshowers Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Cafe Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Garage Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Kolyda Lounge bar Massage Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Ski school Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Sports shop Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Монтажна область 1

Zespół

Pedagodzy obozu dla dzieci są otwarci, szczerzy i zawsze gotowi do współpracy na równi z dziećmi. Przewodników dzieci nazywają po imieniu i na ty.

Jesteśmy aktywni, twórczy, u nas każda osobowość może samorealizować się. U nas wszystkie twórcze działania są zbiorowe - jest to łańcuch najbardziej rozmaitych gier przygodowych, konkursów, spotkań, wyścigów, gier, wycieczek, podróży erudyty, premier teatralnych, maratonów literackich i muzycznych, które,  w połączeniu ze sobą, tworzą jedne wielkie wydarzenie - spotkanie z "Artekiem"! 

Jesteśmy zespołem! Nam ciekawie i komfortowo być razem! 

Zobacz także