Монтажна область 1 cam-on-map-active cams-sun Vector Smart Object2 Монтажна область 3 Монтажна область 1 type-bugil visa booking-profile icon dayclear daycloud dayshow daylightsnow daylightsnow daypartcloud daypartcloud_1 dayshow dayshow dayshow daythunderstorm extremely windy fresh_winds gales gentle_breeze nightclear nightcloud daylightsnow daylightsnow daylightsnow nightpartcloud daylightsnow daylightsnow nightthunderstorm dayrainshowers Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Cafe Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Garage Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Kolyda Lounge bar Massage Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Ski school Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Sports shop Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Full icon Монтажна область 1

Bezpieczeństwo

Administracja obozu dla dzieci "Artek-Bukowel" zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci w czasie ich pobytu w obozie.

Bezpieczeństwo wewnętrzne KT "Bukowel"

  • Kontrola dostępu na teren ośrodka, strefy mieszkalne i rekreacyjne.
  • Całodobowa ochrona obiektu.
  • Całodobowa wideokontrola terenu ośrodka.
  • Towarzyszenie dzieciom podczas wycieczek i wyjazdów.
  • Dodatkowe dyżury nocne na terenie obozu.

Posterunek policji

  • Ochrona porządku publicznego.
  • Towarzyszenie dzieciom podczas wycieczek.
  • Dyżury nocne na terenie obozu.

Zobacz także